• 04-05 Aralık
    Uluslararası Marmara Fen Bilimleri Kongresi (IMASCON 2020 GÜZ)
    04 Aralık - 05 Aralık

Birim Sayısı

3 Enstitü
19 Fakülte
3 Yüksekokul
16 Meslek Yüksekokulu

Öğrenci Sayısı

1,080 Doktora
3,792 Yüksek Lisans
42,114 Lisans
23,414 Ön Lisans

Personel Sayısı

2.355 Akademik Personel
1.562 İdari Personel
479 Sözleşmeli Personel
1364 Sürekli İşçi

* Güncelleme Tarihi : 22.10.2020

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors