• 08-22 Kas-May
    Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Umuttepe Toplantıları 2019-2020 Dönemi Programı
    08 Kasım » - 22 Mayıs »
  • 27-28 Şubat
    Fetal Ekokardiyografi Kursu
    27 Şubat » - 28 Şubat »

Birim Sayısı

3 Enstitü
19 Fakülte
3 Yüksekokul
16 Meslek Yüksekokulu

Öğrenci Sayısı

1.127 Doktora
4.158 Yüksek Lisans
43.302 Lisans
22.706 Ön Lisans

Personel Sayısı

2.262 Akademik Personel
1.589 İdari Personel
377 Sözleşmeli Personel
1.255 Sürekli İşçi

* Güncelleme Tarihi : 27 Aralık 2019

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors