Fen Bilimleri Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli Üniversitesi'nin 3 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı kanun ile resmi olarak kurulması sonrası fen bilimleri ve mühendislik alanlarında lisansüstü eğitim vermek amacıyla 1 Kasım 1993 tarihinde faaliyete geçmiştir. Anıtpark yerleşkesinde hizmete başlayan Fen Bilimleri Enstitü’sü, 2009 yılından itibaren Umuttepe Yerleşkesi’nde hizmet vermektedir.

Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü; 11 anabilim dalında 61 yüksek lisans ve 39 doktora öğrencisi ile başladığı faaliyetlerine, mühendislik, mimarlık-tasarım, fen-edebiyat, teknik eğitim, teknoloji ve eğitim alanlarında toplam 33 anabilim dalında yaklaşık 2350 lisansüstü öğrencisi ile devam etmektedir. Enstitümüz 2015 yılı itibarıyla, alanında uzman eleman ihtiyacını karşılamak adına Ülkemize 1273’ü tezli olmak üzere toplam 2009 yüksek lisans ve 345 doktora mezunu kazandırmıştır.

Fen Bilimleri Enstitüsü gelecek yıllar için hedeflerini; sürekli ilerleme ve gelişmeyi amaçlayarak nitelik ve nicelik olarak bulunduğu yerden daha ileri seviyelere ulaşmak, çağdaş bilimin öncü kuruluşlarından biri olmak, üniversitemiz ve bölgemiz sanayi kuruluşları arasındaki işbirliğini güçlendirmek, ulusal ve uluslararası bilime katkı yapmak olarak belirlemiştir.

Stratejik Plan

Kısa Süreli Stratejik Plan:

 • Bilgisayar ve donanımlı sınıf ihtiyacının karşılanması
 • Yapılan tezlerin sonuçlarının değerlendirilmesi.
  • Yüksek lisans tezinden en azından bir yurtiçi makale yayın yapılması,
  • Doktora tezlerinden de en azından bir yurt dışı indeksli dergilerde yayın yapılması şartı aranması ve teşvik edilmesi.
 • Üniversite içi ve dışı diğer burs imkanları araştırılması
 • ürütülen tezlerin konularının sanayi araştırma konularının yönlendirilmesi ve bu konuda tüm öğretim üyelerin ve oğrencilerin teşvik edilmesi
 • Yurtiçi ve yurtdışından internet ortamından bazı derslerin alınabilmesi ve bizim enstitümüzde bu anlamda hazırlık yapılarak bazı derslerin açabilmesine imkan sağlanması.

Uzun Süreli Stratejik Plan:

 • Ulusal ve uluslar arası enstitü ve üniversitelerle işbirliğinin geliştirilmesi.
 • Yurt dışındaki enstitüler ile öğretim üyesi değişimi ile beraber başlangıçta yüksek lisans ve daha sonraları doktora öğrencileri değişimi yapabilen bir enstitü haline gelmek.
 • Başlangıçta yurt içindeki özellikle yeni kurulan üniversiteler için öğretim üyesi yetiştirme programında yer almak ve daha sonrasında uluslar arası bir enstitü yapısını kazanmak, yurt dışından gelecek yüksek lisans ve doktora öğrencilerini yetiştirmek.
 • Anabilim dallarının araştırma laboratuarlarının gelişmesine ve ortak kullanılabilecek laboratuarların yapılmasına katkı sağlamak ve gerekli koordinasyona destek olmak.
 • Disiplinler arası ve popüler alan yeni programlar açmak. Nano teknolojiler, Biyomekanik, Enerji Teknolojileri, vs.
 • Anabilim dallarının öğretim üyesi sayısının artırılması ve araştırma laboratuarlarının iyileştirilmesi durumu ile paralel olacak şekilde yüksek lisans ve doktora öğrenci sayılarının artırılması.
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors