Sosyal Bilimler Enstitüsü

Vizyon

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün vizyonu, gerek ulusal düzeyde gerekse de uluslararası düzeyde programları tercih edilen, Üniversitemizin temel değerlerine bağlı kalınarak bilim ve teknoloji dünyası ile bağları gelişmiş, güvenilir, saygın bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.

Misyon

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün misyonu, üstlendiği eğitim-öğretim hizmetlerini, evrensel nitelikteki bilimsel araştırma ve diğer faaliyetlerle destekleyip, sürekli öğrenen bir yapı içerisinde öğreten bir kurum olarak, mükemmeliyetçi bir anlayışla sürdürmektir. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bu anlayışı sürdürmek amacıyla, bir araştırma kurumu olarak, analitik düşünme yeteneğini geliştirip bu yeteneği bilimsel ve pratik üretkenliğin arttırılmasına yönelterek bölgemizin ve Ülkemizin kalkınmasına ve dünya bilimine katkı sağlayacak lisansüstü araştırmaların yapılmasını ve evrensel değerde bilgi içeren bilimsel faaliyetlerin gerçekleştirilmesini kendisine hedef olarak belirlemiş, bir eğitim kurumu olarak ise, öğrencilerini evrensel düzeyde ihtiyaç duyacakları bilgi ve yetenekle donatan, eleştirel düşünceye sahip, evrensel ölçekte araştırma yapabilen ve projeler üretebilen üstün nitelikli profesyoneller, araştırmacılar, uzmanlar ve bilim adamları yetiştiren, üretilen projeleri toplumun hizmetine sunan ve gerek üniversite-toplum, gerekse de üniversite-sanayi işbirliğinin sağlanmasında görev alan bir kurum olmayı seçmiştir

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors