Diş Hekimliği Fakultesi

Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 12.05.2008 Tarih ve 10475 sayılı yazısı üzerine, 28.03.1983 tarih ve 2809 sayılı Kanunun ek 30'uncu maddesi uyarınca, Bakanlar Kurulu'nun 17.05.2006 tarihli toplantısında alınan karar ile kurulmuştur.

Fakültemiz, Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü ile Kocaeli İl Özel İdaresi arasında, 17.04.2008 tarihinde imzalanan protokol gereği Yuvacıkta bulunan Paşadağı mevkiinde 54.000 m² arazi üzerinde 8.200 m² kapalı alana sahiptir. 1 profesör ve 4 yardımcı doçentten oluşan öğretim üyesi kadrosu ile 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılına 25 öğrenci ile eğitime başlamıştır. 25.05.2009 tarihinde 6 diş üniti ile klinik hizmetleri faaliyetine geçilmiştir.

Temmuz 2015 itibariyle, fakültemizde 1 profesör, 3 doçent, 16 yardımcı doçent ve 37 araştırma görevlisinden (uzmanlık öğrencisi) oluşan öğretim üyesi ve asistan kadrosu ve 115 diş üniti ile hizmet verilmektedir. Haziran 2013 Yılında ilk mezunlarımızı verdik.

Misyon / Vizyon

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ'NİN ÜSTLENDİĞİ GÖREVLER

Çağdaş uygarlık seviyesinde, nitelikli, özgül ve özgün bilimsel bilgi üretimi ve bilim insanlarına özgür ve verimli çalışma altyapısı ve ortamı sunarak, bilimin ışığına güç katmak; Türk Diş Hekimliğini ileri ülkelerin oluşturduğu uluslararası platformlarda en saygın konumlara eriştirmek; Bilim ve teknoloji alanlarında kendini güncellemek ve teknolojinin aktarımı ile kullanımını sağlamak; Kendine yetebilen, insan haklarına saygılı, özgür düşünceli, Atatürk İlkelerine ve etik değerlere bağlı, yaratıcı, yapıcı ve uygulayıcı bireyler yetiştirmek; Toplumu kültürel ve sosyal alanda eğitmek, bilimsel gelişmeler ışığında bölgenin ve çevre il ve ilçelerin ihtiyaçlarını dikkate alarak kaliteli sağlık hizmeti sunmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ'NİN HEDEFLERİ

Eğitim ve öğretimde uluslararası yükseköğretim platformlarında etkili, dinamik ve geniş katılımla saygın bir yer alarak, Türkiye ve dünyada önde gelen bir eğitim, araştırma ve tedavi kurumu olmak.

DEĞERLERİMİZ

  • Evrensellik
  • İnsan, hasta ve hekim haklarına saygılı olma
  • Tutarlılık
  • Açıklık
  • Bilimsellik
  • Eşitçilik
  • Dil, din, cinsiyet, ırk ayrımcılığı yapmadan hizmet sunmak
  • Çevreye duyarlılık
  • Adalet Katılımcılık Ulaşılabilirlik/ Erişilebilirlik İnsancılık
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors