Fen Edebiyat Fakultesi

Fakültemiz, 3 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı kanun ile kurulmuş ve 28.02.1993 tarihinde faaliyete geçmiştir. Üniversitenin Anıtpark yerleşkesindeki bir lise binasında hizmete başlayan fakültemizde ilk olarak Matematik, Fizik, Kimya bölümlerine öğrenci alınımına başlanmıştır. Daha sonra sırası ile Türk Dili ve Edebiyatı, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Felsefe, Biyoloji, Arkeoloji ve Tarih bölümleri açılmıştır. Şubat 2004 tarihinden bu yana Fen Edebiyat Fakültesi Kocaeli Üniversitesinin Umuttepe yerleşkesindeki modern binalarında hizmet vermektedir.

Misyonumuz: çağdaş, yenilikçi, Atatürk ilkelerini yaşam biçimi olarak benimsemiş, Türkiye’nin geleceğine şekil verecek olan, düşünen, düşündüğünü paylaşabilen, tartışan, geleceğin bilim insanlarını yetiştirmektir.

Vizyonumuz, iyi bir eğitimin yanısıra üniversite sanayi işbirliğini hedefleyen, ar-ge çalışmalarına önem veren gerek yurtiçi gerekse yurtdışında çeşitli bilimsel ve akademik faaliyetlerle tanınan bir fakülte olmaktır.

Fakültemiz 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle; 18 Profesör, 21 Doçent, 49 Yardımcı doçent, 17 Öğretim görevlisi ve 56 Araştırma görevlisi olmak toplam 144 öğretim elemanı ve 29 idari personeli ile 4009 öğrencisine en iyi hizmeti vermeyi kendine amaç edinmiştir. Bugüne kadar 3963 mezun veren fakültemiz üniversitemizin büyük fakülteleri arasındadır.

Fizik, Kimya ve Matematik Bölümleri %30 İngilizce eğitim vermekte ve İngilizce Hazırlık sınıfları bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Arkeoloji ve Biyoloji Bölümlerinde isteğe bağlı İngilizce Hazırlık sınıfı bulunmaktadır. Öğrenciler öğretime başladıklarında muafiyet sınavında başarılı olurlarsa İngilizce Hazırlık Sınıfını başarmış sayılarak kendi bölümlerinin 1. sınıfına başlayabilirler.

Dört fen ve beş sosyal bölümü bulunan fakültemizden dört yıllık eğitim sonrasında mezunlarımız birçok hizmet sektöründe çalışabilmekte ve 2.50/4.00 not ortalama koşulunu sağlayanlar, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı açılan Kocaeli Üniversitesi de dâhil diğer üniversitelerden bir yıl süreli eğitimden sonra sertifikalarını alabilmektedirler

Umuttepe Yerleşkesindeki Fen Edebiyat Fakültemizin Fizik, Kimya ve Matematik Bölümleri ve Dekanlık A-Blok binasında, diğer bölümler B-Blok binasındadır.


Arkeoloji Bölümü

Bölümün temel amaçları arasında, Anadolu ve çevresinin kültür mirasının gelecek kuşaklara sunulması ve nitelikli bilimsel yayınlar hazırlanması, nitelikli bilimsel projeler gerçekleştirilerek yer üstü, yer altı ve su altındaki anıtlar ve ören yerlerinin tespiti, araştırılması ve korunması konusunda kaliteli eğitim sunularak bilim insanları yetiştirilmesi bulunmaktır.

Bölümün, Prehistorya, Ön Asya Arkeolojisi, Klasik Arkeoloji ve Sualtı Arkeolojisi olmak üzere farklı anabilim dalları ve bu anabilim dallarına bağlı dört farklı uygulama laboratuarı vardır.Fen Edebiyat - B Blok Arkeoloji Bölümü mezunları müze müdürlüklerinde, üniversitelerde, enstitülerde, arkeolojik kazı ve araştırmalarda, KUDEB’lerde ve belediyelerde istihdam edilebilmektedirler.

Batı Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü

Batı Dilleri ve Edebiyatları lisans ve yüksek lisans programları Batı, özellikle İngiliz kültürüne özgü edebiyat, tarih, felsefe, din, sanat, siyaset ve toplumsal yaşamı incelemek için tasarlanmıştır. Dersler öğrencileri yalnızca köklü edebi ve kültürel gelenekler hakkında değil, aynı zamanda çağdaş popüler kültür ve eleştirel teori alanlarında da bilgi sağlamaya yönelik multidisipliner çalışmaya yönlendirmeyi amaçlamaktır. Ayrıca öğrenciler okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini ilerletmek için uygun hale getirilmiş dersler alarak İngilizce yeterliliklerini geliştirme fırsatı bulacakları Hazırlık Programı’na tabi tutulmaktadırlar. Bölümümüze kayıt yaptıran bütün öğrenciler Hazırlık Programı Muafiyet Sınavı’na girmek zorundadırlar.

Biyoloji Bölümü

Bölümün temel amacı, ülkemizin biyolog ihtiyacını karşılamak, canlıları tanıyan, doğa bilincini üst düzeyde kavramış, teknolojik araçları iyi kullanabilen, araştırmacı, gözlemci, girişimci ve uygulamacı bireyler yetiştirmektir.

Bölümün Anabilim Dalları, Biyoteknoloji, Botanik, Genel Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Zoolojidir. Bölüm öğrencilerinin bilimsel ve sosyal etkinliklerde aktif rol almalarını sağlayan “Koübiyolojik” öğrenci kulübü bulunmaktadır.

Felsefe Bölümü

Bölümümüz, yakaladığı problemler ve onlara getirdiği çözümlerle içinde yaşanan dünyanın ve toplumun gelişmesine katkıda bulunan, felsefe tarihi bilgisine ve felsefi bir bakışa sahip felsefeciler, akademisyenler, felsefe öğretmenleri yetiştirmek amacıyla 1997 yılında kurulmuştur. Felsefenin tarihsel birikimine, günümüze ışık tutmak ve bu ışık altında geleceği şekillendirmek amacıyla sarılan bir anlayışla, yaklaşık 250 öğrenciye lisans düzeyinde eğitim verilmektedir. Ayrıca araştırmaları ve yayınlarıyla toplumsal sorunları ele alan, tarih bilincine sahip, nitelikli akademisyenler yetiştirmeyi hedefleyen yüksek lisans ve doktora programlarıyla on dört yıldır ülkemiz felsefe geleneğine katkı sunulmaktadır.

Fizik Bölümü

Bölümümüzün amacı, bilimsel ortamda hayat boyu süren araştırma ve öğrenme faaliyetleri ile bilgi ve teknolojilerin üretilmesi için; lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında yeni nesiller yetiştirmektir. Bu bağlamda bölümümüz; ülkemizin fizik alanındaki bilimsel etkinliğini uluslararası düzeyde tutabilecek, ileri teknolojiyi takip edebilen, ülkedeki fizik araştırmalarına katkıda bulunacak, sosyal sorumluluğa sahip, ilkeli bilim insanlarının eğitimi için çalışmaktadır.

Kimya Bölümü

Bölümün temel amacı, kimya ve ilgili alanlardaki bilimsel gelişmelere açık, mesleki yaşamlarında ortaya çıkabilecek problemleri irdeleyerek çözümlemeyi ilke edinmiş, bilgisini ve yaratıcılığını birleştirebilen, teknolojiye açık ve teknolojiyi kullanabilen kimyagerler yetiştirmek. Öğrencilerin, kimyanın bilimdeki, endüstrideki ve iş dünyasındaki yerini anlamalarına katkıda bulunmak.

Bölümümüzde Organik Kimya, Fizikokimya, Biyokimya, Anorganik Kimya ve Analitik Kimya anabilim dalları ve bu anabilim dallarına bağlı araştırma laboratuvarları bulunmaktadır. Kimya Bölümü mezunları Direkt veya dolaylı olarak kimyayı ilgilendiren çeşitli endüstriler ile sağlık, çevre, tarım ve gıda gibi sektörlerdeki işletme, üretim, araştırma-geliştirme, kimya laboratuvarları ile Hastane, Adli Tıp ve özel laboratuvarlarda çalışabilmekte, kimyasal ürün ve laboratuvar cihazları satış ve servis şirketlerinde yetkili olarak hizmet sunabilmekte, ayrıca eğitim-öğretim alanlarında da çalışabilmektedirler.

Matematik Bölümü

Bölümün temel amacı, ülkemizdeki matematikçi gereksinimine cevap verebilmek, matematiğin diğer bilimlere ve tekniğe uygulamalarını ortaya koymak, kişilerde matematik düşüncesini yerleştirmek ve ülkemizin teknoloji alanında gerekli atılımları yapabilmesi için temel bilimlerdeki gelişmeye katkıda bulunmaktır.

Bölümün, Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Cebir ve Sayılar Teorisi, Geometri, Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik, Topoloji ve Uygulamalı Matematik Anabilim Dalları ve grupları vardır. Özellikle lisans seviyesinde matematik ile bilgisayar arasındaki ilişki üzerinde durulmakta ve bu amaçla öğrencilerin kullanımına açık bulunan bir bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Böylece mezunların matematikçi olabilmesi yanı sıra, bilgisayar alanında iş bulabilmelerine de olanak sağlamaktadır.

Tarih Bölümü

Fen Edebiyat Fakültesine bağlı olan Tarih Bölümü 2004 yılında kurulmuş ve 2006-2007 Eğitim-Öğretim döneminde eğitime başlamıştır. Bölümümüzde Eskiçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi, Genel Türk Tarihi ve Cumhuriyet Tarihi Anabilim Dalları bulunmaktadır. Bu anabilim dallarında görevli olan öğretim üyeleri, kendi uzmanlık alanlarında ders vermek yanında, ulusal ve uluslararası yayınlar yapmakta, kongre ve sempozyumlara katılmakta, yüzey araştırması ve arkeolojik kazılar gerçekleştirmektedirler.

Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

Dört yıllık eğitim süresine sahip olan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1995 yılında kurulmuştur. 1996 yılında yüksek lisans, 1997 yılında da lisans eğitimine başlayan bölüm, 2001 yılında ilk mezunlarını vermiştir. 2000 yılından itibaren ikinci öğretim lisans, 2006 Ocak ayından itibaren de doktora programında eğitim devam etmektedir.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün amacı, Türk Yüksek Öğretiminin temel amaçları çerçevesinde Türk dilinin yapısı ve gelişimi; Türk edebiyatının dönemleri, şahsiyetleri, eserleri ve özellikleri; Türk kültürü konularında bilgili; ulusal kültürünün bilincinde ve evrensel kültürle barışık; yaratıcı düşünce sahibi; çalışma yöntem ve disiplini kazanmış; çözüm üretebilen elemanlar ve araştırmacılar yetiştirmektir.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors