Güzel Sanatlar Fakultesi

1992'de kurulan Kocaeli Üniversitesinin sanatla ilişkili ilk akademik birimi, Rektörlüğe bağlı olarak 1993'te Anıtpark Yerleşkesi’nde faaliyete geçirilen “Güzel Sanatlar Bölümü” olmuştur. Resim, müzik, heykel, grafik, sinema, sahne tasarımı ve sanat tarihi alanlarından öğretim görevlileri Güzel Sanatlar Fakültesi kuruluncaya kadar bu bölümde hizmet vermişlerdir. Bölüm, o dönemde Kocaeli Üniversitesinin lisans programlarında seçmeli olarak açılan Resim ve Müzik gibi sanat derslerini ve Sanat Tarihi zorunlu dersini yürütmenin yanı sıra, üniversitenin kültür sanat faaliyetlerini düzenleme işlevini de görmüştür. Bu amaçla bugünkü Mimarlık ve Tasarım Fakültesinin girişinde “Kocaeli Üniversitesi Sanat Galerisi” oluşturulmuş, bu galeride düzenlenen kişisel ya da karma sergilerde birçok değerli sanatçının eserleri sergilenmiştir. Diğer taraftan yine Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Konferans Salonu'nda büyük ilgi gören halka açık sinema gösterileri gerçekleştirilmiştir.

Güzel Sanatlar Fakültesi 1996'da kurucu dekanımız Prof.Dr. Ünal Demirarslan öncülüğünde kurulmuştur. Kuruluşun ardından, Fakültemizin öncülü sayılabilecek “Güzel Sanatlar Bölümü” lağvedilmiş ve buradaki personel Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesine aktarılmıştır.

Fakültemizin ilk kurulduğu yer Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Yerleşkesi’dir. 1997‐98 döneminde alınan ilk öğrencilerle Arslanbey’de eğitime başlanmış; ancak 1999 depremi nedeniyle burada sadece iki yıl kalınabilmiştir.

1999 depreminde Arslanbey’deki binanın ağır hasar görmesinden dolayı, aynı yıl Hereke’ye, buradaki eski Sümerbank lojmanlarının onarılmasıyla oluşturulan Borusan Yerleşkesi’ne taşınılmıştır.

2011 yılında ise, Fakültemizin Anıtpark Yerleşkesi’ne taşınma süreci başlamıştır. İlk aşamada 2011'de Grafik, Fotoğraf, Müzik, Resim, Seramik ve Temel Eğitim bölümleri Anıtpark'a taşınmış; bir yıl sonra 2012'de de, Hereke'de bırakılan Heykel ve Sahne Sanatları bölümleri Anıtpark’a taşınarak süreç tamamlanmıştır.

Fakültemizin akademik birimlerinin tarihçesi ise şöyledir:

1997‐98 ders yılında Resim, Müzik ve Fotoğraf olmak üzere ilk önce 3 bölüme öğrenci alınmış; bir yıl sonra bu bölümler arasına İç Mimarlık Bölümü de eklenmiştir.

2002’de gerçekleştirilen dönüşümle, fakültenin bölümleri,

 • 1. Plastik Sanatlar
 • Resim Anasanat Dalı
 • Heykel Anasanat Dalı
 • 2. Fotoğraf ve Grafik Sanatları
 • Fotoğraf Anasanat Dalı
 • Grafik Anasanat Dalı
 • 3. Müzik
 • 4. İç Mimarlık
 • olarak yeniden yapılandırılırken, Heykel ve Grafik de anasanat dalı olarak kurulmuştur.

  2004 yılında bölümlerimiz arasına Sahne Sanatları Bölümü eklenmiş, Dramatik Yazarlık, Oyunculuk ve Sahne Tasarımı olmak üzere kendisine bağlı üç anasanat dalı bulunan bu bölüm, kuruluş çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2006’da ilk öğrencilerini almıştır.

  2006’da Plastik Sanatlar Bölümü kapatılmış; Resim ve Heykel anasanat dalları Resim ve Heykel bölümlerine dönüştürülmüş; aynı şekilde Fotoğraf ve Grafik Sanatları Bölümü de kapatılarak, Grafik ve Fotoğraf anasanat dalları Grafik ve Fotoğraf bölümlerine dönüştürülmüştür.

  Aynı yıl kurulan Seramik Bölümü de bir yıl sonra ilk öğrencilerini almıştır.

  İç Mimarlık Bölümü ise 2005‐2006 eğitim‐öğretim yılı sonunda fakültemizden ayrılarak Mimarlık ve Tasarım Fakültesine bağlanmıştır.

  2008’de ise Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü kurulmuştur.

  2009‐2010 eğitim‐öğretim yılından itibaren Fakültemizin akademik birimleri şu şekilde yapılanmıştır:

 • 1. Fotoğraf Bölümü
 • 2. Grafik Tasarım Bölümü
 • 3. Heykel Bölümü
 • 4. Müzik Bölümü
 • Müzikoloji Anabilim Dalı
 • Performans Anasanat Dalı
 • 5. Resim Bölümü
 • 6. Sahne Sanatları Bölümü
 • Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı
 • Oyunculuk Anasanat Dalı
 • Sahne Tasarımı Anasanat Dalı
 • 7. Seramik Bölümü
 • 8. Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
 • 9. Temel Eğitim Bölümü
 • Bugün, 10 ayrı programda lisans diploması vermekteyiz. Lisans programlarımızın yanı sıra, Fakültemizce yürütülen yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarımız ise şunlardır:

 • Dramatik Sanatlar Disiplinler arası Yüksek Lisans programı
 • Heykel Yüksek Lisans programı
 • Performans Yüksek Lisans programı
 • Resim Yüksek Lisans programı
 • Plastik Sanatlar Sanatta Yeterlik programı
 • Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak eğitim öğretim faaliyetlerimizin yanı sıra, ulusal ve uluslararası sempozyum, çalıştay, buluşma gibi büyük etkinliklere ev sahipliği yapmayı önceliyor; bu türden görünürlüğü yüksek, etkileşimli ortamların, öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız kadar, bulunduğumuz bölgede bizi saran sivil doku için de ufuk açıcı olduğuna inanıyoruz.


  Fotoğraf Bölümü

  Dijital devrimin fotoğraf alanında gerçekleştirdiği büyük değişiklik, Fotoğraf Bölümünün ağırlıklı olarak dijital görüntü teknolojilerine yönelmesine sebep olsa da, eğitim programında hala siyah beyaz fotoğraf ve karanlık oda teknikleri, alternatif baskı yöntemleri gibi dersler bulunmakta, böylece hem geleneksel hem de çağdaş iki disiplinin birden verildiği bir eğitim sistemi amaçlanmaktadır. Amaç, öğrenciye seçme şansı tanımak ve fotoğraf disiplininin tüm yönlerine hazırlıklı öğrenciler yetiştirebilmektir. Bu anlamda öğrencilere, siyah beyaz ve renkli baskı makineleri, bilgisayar, teknik kamera, stüdyo ışıklandırmaları ve diğer araç gereçleri gibi faydalanabilecekleri her türlü ekipman sağlanmıştır.

  Program, öğrencilerine, tarihi fotoğraf proseslerinden belgesel fotoğrafa, fotojurnalizmden kurgu fotoğrafına, stüdyo fotoğrafından ticari fotoğrafa ve fotoğraf teorisinden dijital görüntü üretme/işleme ünitelerine kadar büyük bir yelpazede çalışma alanı sunmaktadır.

  Grafik Bölümü

  2002'de Fotoğraf ve Grafik Sanatları Bölümü içerisinde Grafik Anasanat dalı olarak eğitime başlayan grafik programı, yeniden yapılandırılarak, 2009-2010 eğitim yılından itibaren Grafik Bölümü olarak eğitimini sürdürecektir.

  Bölümümüz, ülkemizde ve dünyada grafik sanatının güncel açılımları konusunda öğrencilerini bilinçlendirirken, sanatsal yaklaşım ve grafik becerileri konusunda donanımını arttırmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda program, Temel Sanat, Grafik Anlatım Teknikleri, Perspektif, İllüstrasyon, Bilgisayar Grafiği, Tipografi, Ambalaj Grafiği, Desen, İnteraktif Medya, Yayın Grafiği, Reklam Analizi, Çizgi Film Animasyon, Masaüstü yayıncılık gibi dersleri içermektedir. Ayrıca, seçmeli atölye dersleriyle öğrencinin kendi disiplini dışında bir başka sanat disiplininden ders alması sağlanarak, sanatsal/tasarım dilinin zenginleşmesi amaçlanmaktadır.

  Heykel Bölümü

  Heykel Bölümü önce Plastik Sanatlar Bölümüne bağlı bir anasanat dalı olarak kurulmuş ve 2002'de ilk öğrencilerini almıştır. 2006'da Plastik Sanatlar Bölümünün revizyonu sürecinde, Heykel Anasanat Dalı da bağımsızlaştırılmış ve Heykel Bölümü adını almıştır.

  Heykel Bölümü, heykelin özel yapısının gerekliliklerinin yanı sıra, Bilgisayar Destekli Üç Boyutlu Tasarım gibi çağdaş teknolojik yaklaşımlara açık ve Takı Tasarımı gibi sektörel ihtiyaçlara yönelik bir eğitim anlayışı ile öğrencilerini farklı istihdam alanlarına hazırlamaktadır.

  Fakültenin seçmeli ders ve atölyelere dayalı disiplinlerarası yaklaşımıyla desteklenerek yürütülen eğitim sonunda, çağdaş sanat ve tasarım alanlarına katkı sağlayabilecek yaratıcı sanatçıların yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bölüm mezunları, heykeltraş, tasarımcı sanat eleştirmeni, galerici olarak resmi ve özel kurumlarda çalışabilecekleri istihdam alanlarına sahiptir.

  Müzik Bölümü

  Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 1997’de ilk dekanımız Prof.Dr. Ünal Demirarslan’ın ve Doç.Dr. Ramazan Akkuş'un çabalarıyla kurularak, 1997-1998 eğitim-öğretim yılında Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Kampüsü'nde açılmış; 1998-1999 eğitim-öğretim yılında Hereke Borusan Yerleşkesi’ne taşınmış, 2011-2012 Akademik yılı itibariyle eğitim faaliyetlerini İzmit Merkezde, Anıtpark Yerleşkesi’nde sürdürmeye başlamıştır.

  Müzik Bölümü, 1997-1998 yılında eğitim-öğretime başlamış, 2002-2003 eğitim-öğretim yılında yılında, Dr. Yılmaz Aydın’ın çabalarıyla Müzikoloji Anabilim Dalı kurulmuştur. Böylece bölüm “Müzik Toplulukları Anasanat Dalı” ve “Müzikoloji Anabilim Dalı” olmak üzere iki farklı program ile eğitimine devam etmiştir. Aynı yıl “Müzikoloji Yüksek Lisans Programı” da Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılmıştır. 2012-2013 yılından itibaren “Müzik Toplulukları Anasanat Dalı” isim değiştirerek “Performans Anasanat Dalı” adını almıştır .

  Bölüm, lisans düzeyinde eğitim verilmekte olan "Performans Anasanat Dalı" ve "Müzikoloji Anabilim Dalı" programlarından oluşmaktadır. Sekiz yarıyıllık eğitim veren bir lisans programıdır. Öğrenciler özel yetenek sınavı ile bölüme girerler. Lisansüstü düzeyde ise Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde " Performans Yüksek Lisans Programı" eğitimi verilmektedir.

  Resim Bölümü

  Bölüm, 1997'de Resim Bölümü adıyla ilk öğrencilerini alarak faaliyete geçmiştir. 2002'den itibaren ise interdisipliner bir anlayışla yeniden yapılandırılmış ve Resim ve Heykel Anasanat dallarından oluşan Plastik Sanatlar Bölümüne dönüştürülmüştür.

  Bu sürecte, resim ve heykel disiplinlerinin sentezine yönelik olarak yürütülen eğitimde, ilerleyen zaman içinde ortaya çıkan ihtiyaçlar, resim ve heykel disiplinlerinin özerk akademik yapılanması sonucunu getirmiştir. Böylece 2006'da Resim ve Heykel Anasanat dalları bağımsızlaşıp bölüm kimliğini kazanmış; bölüm de yeniden Resim Bölümü adını almıştır.

  Resim Bölümünün eğitim perspektifini konumlandıran temel ilke, interdisipliner yaklaşımının yanında klasik eğitime de bağlı kalarak öğrencinin resmi tarihsel süreç içinde kavramasını sağlamaktır.

  Bölümün mezunları, bağımsız atölyelerde bireysel olarak sanat çalışmalarını sürdürebilecekleri gibi, sanat eleştirmenliği, resmi ya da özel kurum ve kuruluşlarda sanat danışmanlığı, galeri yöneticiliği ve sanat eğitimciliği yapabilirler.

  Sahne Sanatları Bölümü

  2004 yılında kurulan, 2006'da ilk öğrencilerini alarak faaliyete geçen Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık, Oyunculuk ve Sahne Tasarımı Anasanat dallarını içerir.

  Bu anasanat dallarında genel olarak ayrı ayrı verilen lisans eğitimi ve öğretimi süresince, öğrencilerin, derslerde ve ders dışı çalışmalarda, ortak yaratım olanağını yakaladıkları irili ufaklı tiyatro yapımları, onların tiyatronun kolektivizmini özümsemesini ve profesyonel deneyim kazanmalarını sağlar. Seyirciye de sunulan bu oyunlar yoluyla, üniversitemiz öğrencileri ve kentin tiyatro bilincininyükseltilmesi hedeflenmektedir.

  Bölüm öncelikle tiyatro alanında, yanı sıra sinema, TV, radyo, reklam vb alanlarda oyuncu, oyun, senaryo ve metin yazarları, dramaturg, dekor ve kostüm tasarımcıları, ışık ve efekt uzmanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

  Seramik Bölümü

  2006 yılında kurulan Seramik Bölümü, ilk öğrencilerini 2007-2008 eğitim ve öğretim yılında almıştır.

  Seramik Bölümünde, yaratıcılığın tasarım bilgisiyle desteklendiği atölye çalışmaları seramik teknik ve teknolojilerine ilişkin teorik ve uygulamalı dersler ile çağdaş sanat yaklaşımlarının kavranıp tartışılabileceği teorik dersler, dört yıllık eğitim programı içerisinde yer almaktadır. Bunun yanında, seçmeli atölye dersleriyle öğrencinin kendi disiplini dışında bir başka sanat disiplininden ders alması sağlanarak, sanatsal/tasarım dilinin zenginleşmesi amaçlanmaktadır.

  Bölüm, sanat ve tasarımın yaşama katılmasına seramik disiplini aracılığıyla katkıda bulunmayı, coğrafyamızın varolan değerlerini, evrensel boyutlara taşıyarak yeni değerler üretebilecek yaratıcı sanatçı ve tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

  Temel Eğitim Bölümü

  2008’de faaliyete geçen Temel Eğitim Bölümü’nün amacı, öğrencilerin branşlarıyla ilgili derslerinin yanı sıra sanat kültürlerini, buna bağlı olarak vizyonlarını ve ayrıca yeteneklerini geliştirmelerine katkıda bulunacak dersler sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda oluşturulan Temel Eğitim Bölümü dersleri, başlıca iki grupta toplanmaktadır. Birinci grup, TEB kodlu olup bazı bölümlerin programlarına zorunlu olarak aldıkları ve doğrudan Temel Eğitim Bölümü kadroları tarafından yürütülen; ikinci grup ise yürütüldüğü bölüme ait kodla anılan, ancak Temel Eğitim Bölümü “Genel Seçmeli Dersler” havuzunda yer alan derslerdir. İkinci grupta bulunan dersler, “Seçmeli Ders (Teorik Ders)” ile “Seçmeli Atölye (Uygulamalı Ders)” olmak üzere iki gruba ayrılan ve yürütüldüğü bölümün dışındaki bölümlerin öğrencileri tarafından da seçilebilen dersler olarak düzenlenmiştir.

  Demo Settings
  Header Colors
  Navigation Colors
  Footer Colors