Teknik Eğitim Fakultesi

Vizyon

Hem teori hem de uygulamaya yönelik eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirmeyi amaçlayan, bilimsel-öğretim ve sosyal alanda öncülük edebilecek bir fakülte olmak,

Nitelikli akademik kadrosu, modern altyapı ve ekipmanları ile, nitelikli, çağı yakalayabilen uluslararası standartlara sahip öğretmenler yetiştirmek,

Bilimsel yayınlar ve araştırma projeleri ile bilimsel alanında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınır hale gelmek,

İnovasyonu ön plana çıkarmak,

Özgün düşünce ve çalışmaları ile kendi sahasında önder öğretmenler yetiştirmektir.

Misyon

Ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı, araştırmacı, çalışkan, bilgili, birikimlerini tüm insanlık yararına kullanan, Atatürk ve Cumhuriyetin temel ilkelerine bağlı teknik öğretmenler yetiştirmek,

Ulusal ihtiyaçlar doğrultusunda, toplumun yaşam kalitesine yardımcı olan yerel ve çevresel ihtiyaçları gözeten öğretmenler yetiştirmek,

Bilimsel çalışma ve araştırmalarla bilgi ve teknoloji üretip, bunları toplum yararına sunarak ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya yarar sağlamak,

Kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda ve nitelikte insan gücü yetiştirmektir


Elektronik Ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü

Elektronik ve bilgisayar alanında, teknik eğitime ve teknolojideki gelişmelere katkıda bulunacak öğretmenleri yetiştirmek amacıyla, uluslararası norm ve tanımlara uygun hazırlanmış kaliteli ve uygulama odaklı eğitim vermek, ve öğrencilere araştırmacı kimlik ile akademik bir formasyon kazanma imkanı sağlamaktır.

Güncel elektronik ve bilgisayar eğitimi ve teknolojilerindeki problemleri tanımlama, analiz ve sentez yeteneklerine sahip, yaşam boyu öğrenmeyi ve öğretmeyi hedefleyen, mesleki, ahlaki ve sosyal sorumluluklarını bilen, insana, topluma, kültürel farklılıklara ve doğaya saygılı,takım çalışmasına uyumlu ve katılımcı öğretmenler yetiştirmektir.

Elektrik Eğitimi Bölümü

Bölümümüzde, 2 Doç. Dr., 4 Yrd.Doç. Dr., 1 Ögr. Gör. ve 5 Araştırma Görevlisinden oluşan Akademik kadrosuyla 252 Örgün 174 İkili öğretimde toplam 426 lisans öğrencisine, 15 Doktora ve 7 Yüksek lisans öğrencisine eğitim vermektedir.

Bölümde üç laboratuar bulunmaktadır.Elektrik-Elektronik Ölçme Laboratuvarı,Elektrik Makineleri- Sarim Tekniği-Tesisat Tekniği PLC Laboratuarı, Kumanda Laboratuvarları bulunmaktadır.

Makina Eğitimi Bölümü

Kocaeli Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makina Eğitimi Bölümü 1993-1994 Eğitim-Öğretim yılında eğitime başlamıştır. Bölümümüz Avrupa Birliği Komisyonu ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen MTEM (Mesleki Teknik Eğitimin Modernizasyonu) projesi kapsamında eğitim vermektedir. Bilgisayar programları ve teknik donanımın kullanımına ağırlık veren bir eğitim anlayışını benimsenmiş olan bölümümüzdeverilen eğitimin temel amacı; MEB ve özel sektör için açık fikirli, sürekli öğrenen, karakteri güçlü, teori ve uygulamayı birlikte yapabilen, yabancı dil bilen, geleceğe yönelik vizyonu olan teknik öğretmenler ile birlikte endüstrinin temel ihtiyacı olan teknik elemanları yetiştirmektir.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors