Haberler

Endüstri Mühendisliği Bölümü'ne En Başarılı Araştırmacı Ödülü

Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği akademisyenleri en başarılı araştırmacı ödülü kazandılar.
13-15 Ekim 2017 tarihlerinde Antalya'da düzenlenen, "7th International Conference of Strategic Research in Social Science and Education" da Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden "Selection of Working Area for the Thesis of Graduate Education with Topsis Method (Topsis Yöntemi ile Yüksek Lisans Tezi İçin Çalışma Alanı Seçimi) adlı çalışmalarıyla Yrd. Doç. Dr. Yıldız Şahin ve Arş. Gör. Selen Avcı'nın, "Veri Zarflama Analizi ile MBA Programlarının Sıralaması" adlı çalışmasıyla da Arş. Gör. Melike Kübra Ekiz alanlarında en başarılı araştırmacı olarak seçilerek "Best Researcher Award-2017" ödülünü almaya hak kazandı.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors