Haberler

II. Moleküler Klonlama ve Protein Ekspresyon Uygulamaları Kursu Düzenlendi

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneysel Klinik Araştırmalar Birimi (DEKART) bünyesinde, II. Moleküler Klonlama ve Protein Ekspresyon Uygulamaları Kursu düzenlendi.

3-5 Eylül tarihleri arasında Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve DEKART Proetomik Laboratuvarı Sorumlu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Kasap başkanlığında gerçekleştirilen kursta Doç. Dr. Gürler Akpınar, Dr. Öğr. Üyesi Aylin Kanlı, Uzm. Bio. Mert Selimoğlu, Arş. Gör. Eylül Ece İşlek, Arş. Gör. Mehmet Sarıhan, Arş. Gör. Merve Gülsen Bal gibi alanında uzman isimler eğitmen olarak yer aldı.

Lisans, yüksek lisans, doktora ve tüm öğretim üyelerinin katılımına açık olan kursta 3 gün boyunca moleküler klonlama alanında uygulamalı eğitimler verildi.

Düzenlenen kursla birlikte günümüzde sıklıkla başvurulan yöntemler olan belirli bir gen bölgesinin çoğaltılması, farklı canlılara aktarılarak klonlanması ve bu gen bölgesinin ürününün saflaştırılarak eldesi konularındaki temel bilgi ve becerilerin kazandırılması hedeflendi. Bu kapsamda katılımcıların bireysel olarak yapacakları pratik çalışmalar, teorik anlatımlar ile desteklendi. Katılımcılara kurs süresince; belirli bir gen bölgesi için primer tasarımı, polimeraz zincir reaksiyonu (PZR), PZR ürününe ait örneklerin jel üzerinde yürütülerek izolasyonu, PZR ürünlerinin ve plazmitlerin kesilmesi ve ligasyonu, kompetent hücrelerin hazırlanması ve plazmitlerin transformasyonu, protein özütlerinin hazırlanması, protein izolasyonu ve saflaştırılması aşamaları uygulamalı olarak gerçekleştirildi.


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors