Haberler

Eğitim 4.0 Projesinde İmzalar Atıldı

Kocaeli Üniversitesi Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksekokulu (FOİMYO) ile Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) arasında, İmalat Sanayi Mesleki Eğitim Altyapısının Desteklenmesi proje çağrısı kapsamında "İmalat Sanayisi Mesleki Eğitimine Robotik Üretim Teknolojilerinin Entegrasyonu" konulu proje sözleşmesi imzalandı.

FOİMYO Okul müdürü Dr. Öğr. Üyesi (Doç. Dr.) Abdulkadir Cengiz, bu projenin, sanayimiz için çağın gerektirdiği teknolojileri kullanabilen ara eleman (mavi yaka) ihtiyacının yetiştirilmesinde önemli bir adım olduğunu ve "Eğitimde Endüstri 4.0" uygulama mekanizmalarını oluşturan bir projeyi ve altyapı mali desteğini Üniversitemize kazandırmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Projede;

1- Üniversite-Sanayi işbirliği ile robotik üretim teknolojilerinin ara eleman eğitimine entegrasyonu
2- Türkiye'nin katma değer bakımından ilk sırada olan imalat sektörünün Endüstri 4.0'a dönüşümünü iyi değerlendirerek rekabet avantajının sağlanması
3- Küresel ölçekte yaygınlık kazanması beklenen Endüstri 4.0 ın üretim ve çalışanlar bağlamında eğitime entegre edilmesi
4- İmalat sanayinin ihtiyaç duyduğu robotik üretim alanlarındaki mesleki eğitimde nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi
5- Robotik üretim metotlarına uygun mesleki eğitim alt yapısını ve mesleki eğitim modellerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.
Projenin Özel Amaçları kapsamında;

* Otomotiv imalat sektöründe, Boya, Kaynak ve Montaj alanlarında yeni müfredat geliştirilmesi
* Bu alanlarda "Mesleki Farkındalık" sağlanması
* "Robotik araçları kullanabilen prosesçi" yetiştirmek suretiyle bu mesleklere ilginin ve meslek prestijlerinin artırılması,
* Müfredata robotik üretim araçları ile ilgili ders ve alt yapının eklenmesi ile mezunlarımızın robotik üretim sistemlerini de kullanabilir hale gelmeleri sağlanacaktır.
* Müfredata robotik üretim araçları ile ilgili ders ve alt yapının eklenmesi ile mezunlarımızın robotik üretim sistemlerini de kullanabilir hale gelmeleri sağlanacaktır.
Proje kapsamındaki Temel Faaliyetler;

1. Mesleki eğitim müfredat revizyonu (Teorik ve Uygulamalı Dersler ve içerik hazırlanması)
2. Eğitici eğitimlerinin yapılması
3. MYO bünyesinde ihtiyaca uygun eğitim laboratuarı oluşturulması
4. Eğitim Materyallerinin oluşturulması ve yayımlanması
5. Robotik alanda meslek standardı hazırlama çalışmaları
6. Eğitim İşbirliği Protokolleri'nin imzalanması ve sürdürülebilirlik faaliyetleri
7. İşgücü-İstihdam koordinasyonu için bilgi yönetim alt yapısının kurulması ve ortak platformlar ile firmalara açılımının sağlanmasıdır.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors