Haberler

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sıralamasında Kocaeli ilk 10 da

Kocaeli Üniversitesi Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM) tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın, "Toplumsal Cinsiyet ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitim Programı " kapsamında Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda etkinlik gerçekleştirildi.
Hedefimiz, Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Sağlamak

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan KASAUM Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Ayla Ergin, toplumsal alanda verilen tüm rollerin hem kadınlar hem de erkekler için eşit olması gerektiğini belirtirken, "Toplumun bize verdiği rol ve sorumluluklar toplumsal cinsiyet ayağını oluşturuyor. Bir toplumun uygarlık düzeyini toplumda kadının durumuna bakarak öğrenebiliriz. Kültüre, coğrafyaya, zamana, ırka göre olduğu kadar siyasi ve ekonomik koşullara göre de toplumsal cinsiyet çeşitliliği değişiyor. Üreme sağlığı ile ilgili çalışmalar arttıkça toplumsal cinsiyete bakış açışı değişiyor. En büyük hedeflerimizden birisi toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak. Toplumsal cinsiyet eşitliği 81 ilde endeksi sıralamasında Kocaeli ilk 10'da." dedi.

Doç. Dr. Ergin, kadının kendi bedeni üzerindeki değişimlerinin bile engellendiğini ve toplum açısından baskı ile şiddete maruz kalabildiğini sözlerine eklerken bu durumun önlenmesi için tasarlanan yasaların ve çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

300 Öğrenciye Eğitim Verildi

KASAUM Yönetim Kurulu Üyeleri Doç. Dr. Ayla Ergin, Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül Gökalp Kutlu ve Öğr. Gör. Dr. Resmiye Özdilek, sunumlarında toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümü, kadınlara yönelik uygulanan şiddet ve yasal düzenleme ile kadın hakları, toplumsal cinsiyetin üreme sağlığına etkileri gibi çeşitli konularda bilgi verildi. Geniş bir konu yelpazesi olan sunumlara öğretim elemanları ve öğrencilerin ilgisi yoğun oldu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın, "Toplumsal Cinsiyet ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitim Programı " kapsamında 1.si Aralık ayında 2.si ise bugün gerçekleştirilen sunumlarda toplam 300 öğrenciye eğitim verildi. 2000 yılından beri çalışmalarını sürdüren KOÜ KASAUM, gerçekleştirdiği sunumlarla bilgi paylaşımı açısından verimli ortamlar oluştururken toplumsal farkındalığın artmasına da katkı sağlıyor.


Haber: Yağmur Kara- Senanur Türkücü (BHİ)


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors