Haberler

Kocaeli Üniversitesi’nden ABD Hükümetinin Türkiye Tutumuna Yönelik Açıklama

ABD’de Trump Yönetiminin ve işbirliği içerisinde olduğu küresel sermayenin, kendi çıkarları doğrultusunda, Aziz milletimize, seçilmiş yönetimine, hukuki yapısına ve ekonomik bağımsızlığına yönelik; saygısız ve açıktan açığa yürütülen bir süreç başlattığını görmekteyiz.

Stratejik ortak ve NATO üyesi bir ülke olarak Trump yönetimindeki Amerikan Hükümetinin, ülkemiz için en büyük tehdidi oluşturan küresel teröre karşı devletimizin mücadelesine destek vermesi gerekirken, kimi terör örgütlerine açıkça ve doğrudan yardımda bulunması uzun süreli ilişkilere kökten zarar vermektedir. Ülkemiz sınırları içerisinde bulunarak, din adamı kisvesi altında, bölücü terör örgütüne destek vermek suçundan yargılanan vatandaşlarını hukuk dışı yollarla koruma girişimi, demokratik bir hukuk devleti olan ülkemizin meşru kurumlarına, gayri meşru baskı niteliği taşımakta olup gündemi manipüle etme amacı gütmektedir.

İktidara geldiğinden bu yana sadece ülkemize ve Aziz milletimize değil, başta Filistin olmak üzere bir çok ülke ve millete karşı uluslar arası hukuku hiçe sayan uygulamaları yürüten Trump yönetimi, dünya barışını, dünya milletlerinin egemenlik haklarını yok sayan bir tavır yürütmektedir. Bu çerçevede, ülkemize karşı baskı yoluyla kabul ettiremediklerini, ekonomik unsurları devreye sokup, uluslararası ticari hukuk kurallarını devre dışı bırakarak gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Bu politika, bölgede ve dünyada güvenliğin temeli niteliği taşıyan ülkemizin; ekonomik düzenini, sosyal güvenliğini ve kamu huzurunu tehdit altına almaya yöneliktir.

Kocaeli Üniversitesi olarak, başta ülkemiz olmak üzere bu tür baskılara boyun eğmeyen tüm dünya milletlerinin; hukuki, siyasi ve ekonomik bağımsızlığını destekliyor, dünyayı kutuplaştırmaya, meşru hükümetlerin haklarını yok saymaya yönelik bu girişimleri şiddetle kınıyoruz. Küresel dünyanın huzuru, ekonomik dengelerin devamlılığı, tüm ulusların huzuru ve güvenliği için ülkemizin göstermekte olduğu onurlu karşı duruşun sonuna kadar devam etmesi gerektiği inancını taşımaktayız. Kocaeli Üniversitesi tüm birimleri ve mevcudiyetiyle, egemenliğimizi tahakküm altına almaya çalışan müdahalelerin her zaman karşısında olmuştur ve olmaya devam edecektir.

Kamuoyuna Saygıyla Duyururuz.


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors