Haberler

KOÜ’de Sanayi Odaklı Tezlere Yönelik Toplantı Gerçekleştirildi

Kocaeli Üniversitesi Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) faaliyetleri kapsamında; Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Recep Tarı öncülüğünde, Kocaeli Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Elif Bilgisu, Teknoloji Transfer Ofisi Üniversite Sanayi İşbirliği Uzmanı Kıymet Eşiyok ve Sosyal Bilimler alanındaki akademisyenlerimizle Sanayi Odaklı Tezler hakkında bir toplantı gerçekleştirildi.

Kocaeli Sanayi Odası desteği ile yapılacak Sanayici Akademisyen (Öğrenci) eşleştirme çalışması ile yurt dışı ihracat ve yatırım tecrübesi olan firmaların deneyim ve tecrübelerinin ülkeler bazında raporlanması ve tez haline dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. Kocaeli Sanayi Odasına kayıtlı sanayi kuruluşlarının, yurt dışı ihracat deneyimi yüksek olan firmaların bu başarılarının lisansüstü tezler kapsamında incelenmesi önerilmektedir. Özellikle sosyal bilimlerin farklı alanlarında yapılacak Sanayi Odaklı Tezler ile ihracat potansiyeli yüksek firmalarımızın yurt dışı yatırım ve ihracat tecrübeleri literatür çalışmaları ile desteklenerek bu başarılanının yaygınlaştırılması sağlanabilecektir.


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors