Haberler

Çevre Jeolojisi Alanında Üç Önemli Disiplinler Arası Çalışma

Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Nihat Hakan AKYOL'un yürütücü olduğu araştırma grupları tarafından, Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi bünyesindeki Jeoloji, Çevre ve Endüstri mühendisliğibölümlerini içeren ilk çalışma kapsamında, gözenekli ortam içerisinde depolanan kirleticikütlesinin ıslah performansı incelendi ve en uygun ıslah koşulu deney tasarım yaklaşımı ileortaya koydu.

Diğer çalışma, üniversitemiz Jeoloji ve Çevre Mühendisliği Bölümü,Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Manchester Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümleri ile gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında, kirletici kütlesinin farklı yıkamaçözeltileri ile ıslah performansları karşılaştırıldı.

Farklı bir çalışma ise, Jeoloji, Çevre, Endüstri Mühendisliği ve Uluslararası İlişkiler Bölümleri ile gerçekleştirildi. Bu kapsamda, Antalya bölgesinde yoğun olarak kullanılan tarım ilaçlarınınyer altı sularına olan etkisi araştırıldı.

2019 yılı içerisindeüç farklı disiplinler arası çalışmanın sonuçları uluslararası (SCI-INDEX) dergilerde yayınlandı.


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors