Haberler

Turizm Fakültesi Kuruldu

Üniversitemiz Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kapatılarak, Turizm Fakültesi kuruldu. 04/10/2019 tarih ve 30908 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren karar ile birlikte, 18 olan üniversitemizdeki fakülte sayısı da 19'a yükselmiş oldu.

Kocaeli Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kapatılarak, Turizm Fakültesi'nin kurulması; "Millî Eğitim Bakanlığının teklifleri üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, 03/10/2019 tarih ve 1613 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile kararlaştırılmış olup, 04/10/2019 tarih ve/30908 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Turizm Fakültesi'nin kurulması ile birlikte Kocaeli Üniversitesi bünyesinde yer alan fakülte sayısı da 19'a yükselmiş oldu.

Dünyada en çok turist alan ülkeler arasında 6. sırada yer alan ülkemizin ve dört mevsim turizm potansiyeline sahip Kocaeli ilimizin turizm alanındaki gelişimine katkıda bulunarak, nitelikli personel eğitimi ile alandaki akademik araştırmaları arttırmak amacı ile kurulan fakülte lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde faaliyetlerine başlayacak.


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors