Haberler

Tam Zamanlı Devre Özel Yetenek Sınav Takvimi Açıklandı

Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 2018-2019 öğretim yılı Tam Zamanlı Devre (Ortaokul ve Lise) Özel Yetenek Sınav Takvimi ve Başvuru Koşulları açıklandı.

Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Müzik ve Bale Ortaokulu ile Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi'nde öğrenim görmek üzere başvuruda bulunan adaylara uygulanacak Özel Yetenek Giriş Sınavları'nın uygulama ve değerlendirme ilkeleri açıklandı.

15 Mayıs-8 Haziran tarihleri arasında başvuruların alınacağı sınav 18-19 Haziran saat 09:30'da yapılacak. 5. sınıf için 10, 9. sınıf için ise 5 kontenjanın belirlendiği sınavın sonucu 21 Haziran'da açıklanacak.

Öğrenci Kabul Şartları

-Müzik ve Bale Ortaokulu ile Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi'ne alınacak öğrencilerde aranacak genel ve özel şartlar Konservatuvar Kurulu'nun görüşü alınarak, Konservatuvar Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve senato kararı ile kesinleşir.

Öğrenci Kontenjanlarının Belirlenmesi

-Müzik ve Bale Ortaokulu ile Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi'ne, sanat dalları düzeyinde alınacak öğrenci sayısı, Konservatuvar Kurulu'nun önerisi ve Konservatuvar Yönetim Kurulu'nun kararı üzerine senato tarafından belirlenir.

Başvuru Koşulları

-İlköğretim 5. Sınıftan itibaren öğrenimine Devlet Konservatuvarı Tam Zamanlı Müzik ve Bale Ortaokulu bünyesinde devam etmek üzere başvuran adaylarda 4. sınıfı başarıyla tamamlamış olma şartı aranır.

Başvurular adayın velisi tarafından; ilan edilen süre içerisinde, ön kayıt için gerekli formlar doldurulup, aşağıda belirtilen belgeler eksiksiz tamamlanarak, Konservatuvar Müdürlüğü'ne teslim etmek koşulu ile yapılır. (Başvuruda adayın bulunması zorunludur.) Belirtilen tarihlerde kayıtlarını yaptırmayan öğrenciler başvuruda bulunmamış sayılır. Başvurusu kabul edilen adaylara "SINAV GİRİŞ BELGESİ" verilir.

Sınavın başlangıç saatinden itibaren başvuru sırasına göre oluşturulan aday listesi, sınav takvimi ile birlikte duyuru panosu ve Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı web sitesinden duyurulur. Sınav saatinde sınav giriş sırası geldiği halde sınav mekanında bulunmayan veya ön kayıt sırasında verilen sınav giriş belgesi yanında bulunmayan aday, sınava giriş hakkını kaybetmektedir. Sınava zamanında gelmeyen aday, sınav sıralamasına göre kendisinden sonra gelen aday sınava alındığı andan itibaren sınava giriş talebinde bulunamaz. Aday kayıt formunda ve/veya istenen diğer belgelerde yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerinde tahrifat yapanların, özel yetenek giriş sınavlarında başarılı olsalar dahi kayıtları yapılmaz. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış olduğu belirlenenlerin kayıtları silinir.

Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler
1) Başvuru dilekçesi
2) Adayın okulundan aldığı diplomanın ya da yeni tarihli bitirme belgesinin aslı ve onaylanmak üzere bir adet fotokopisi
3) Adayın 4. Sınıf karnesinin fotokopisi (karne alınmadıysa öğrenci belgesi geçerlidir)
4) T.C. Kimlik Belgesi'nin aslı (T.C. Kimlik No'lu) ve onaylanmak üzere bir adet fotokopisi
5) İki adet yeni çekilmiş 4,5 x 6 cm. boyutunda vesikalık fotoğraf
Kesin Kayıt sırasında bu evraklara ek olarak adaylardan,
-Bir üniversite veya tam teşekküllü Devlet Hastanesi'nden alacakları Sağlık Kurulu Raporu istenmektedir.Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors