Haberler

COVİD 19 Enfksiyonu ve Ebelik Hizmetleri Paneli

Kocaeli Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü tarafından 15.05.2020 15:00-16:00 saatleri arasında "COVİD 19 Enfksiyonu ve Ebelik Hizmetleri" adlı bir online panel gerçekleştirildi. Akademisyenler, ebeler ve ebe öğrenciler katıldığı panel, Kocaeli Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayla Ergin'in moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Pandemi sürecindeki ebelerin sorumlulukları tartışıldığı panelin Doç. Dr. Ergin, Dünya Sağlık Örgütü, Florence Nightingale'in hemşirelik alanına yaptığı katkılardan ve doğumunun 200'üncü yılı olması nedeniyle 2020 yılını 'Hemşire ve Ebe Yılı' ilan ettiğini, COVID-19 küresel salgının da, dünyada ve ülkemizde ebe ve hemşirelerin sağlık profesyonelleri içerisinde etkisini ve değerini görünür kılmaya ve artırmaya yardımcı olduğunu vurguladı.

Daha sonra, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Hafize Öztürk Can tarafından, "COVİD 19 Kapsamında Ebelik Hizmetlerinin Yeri Ve Önemi"ne değinildi. Dünya'daki ve Ülkemizdeki pandemi sürecinden, bu süreçte yapılan ve dünyaya örnek olan uygulamalardan söz edildi. Anne-Bebek sağlığını korumak geliştirmek ve yükseltmeyi amaç edinen ebelerin pandemi sürecinde gebelik, doğum, doğum sonu dönem, yenidoğan, emzirme ve üreme sağlığı alanında sunacağı hizmetler ve güncel kanıt temelli bilgiler ve ebelerin, kendisini, ailesini, gebeyi, anneyi, yenidoğanı ve toplumu Corono virüsten koruma adımları başlıklar halinde tartışıldı.

İkinci konuşmacı ise, İstanbul üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ebelik Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr.Üyesi Filiz Okumuş ise; Holistik Yaklaşımlar ve Ebelik Hizmetlerin'den söz etti. Dr. Öğr. Üyesi Okumuş, holistik yaklaşımın, insanın kendisi ve çevresi ile, doğa ve evren ile tam bir uyum halinde olmasını sağlayan sağlık açısından önemli bir kavram olduğundan söz etti. Holistik ebe, tüm uygulamalarında bilgisini, becerisiyle birleştiren ve sezgilerini kullanan bir profesyonel olarak tanımlanmış, ebelerin sezgileri ile gebesinin ihtiyaçlarını fark etmesini, aklıyla kanıta dayalı bilgilere dayalı olarak karar verirmesini ve elleriyle de sanatını icra etmesi gerektiği vurguladı.

Ayrıca Ebelerin insanın sahip olduğu yaşam enerjisinin ve kadın bedeninin spiritüel gücünün farkında olmasını ve bu gücün ortaya çıkarılmasında kadınlara destek konusunda önemli güç olduklarından da söz etti.

Günümüzde her gebenin olumlu ve sağlıklı bir gebelik deneyimi yaşaması için, her an ulaşabileceği ve destek alabileceği bir ebeye sahip olmasının ne kadar önemli olduğunu pandemi sürecinde bir kez daha anlaşıldığı da ifade etti.

Panel sonunda Ergin, ebelerin diğer tüm sağlık çalışanları gibi, kaliteli sağlık danışmanlığı ve bakımı ile insanların hayatlarını iyileştirme gücüne sahip olduğu vurguladı. Panel katılımcılarına teşekkür belgesi verilerek son buldu.


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors