Haberler

Birim Kalite Elçileri Toplantısı

Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Savaş Ayberk Konferans Salonu'nda 23.10.2019 tarihinde Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Birim Kalite Elçileri Toplantısı düzenlendi.

Konferansta katılımcı olarak Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Fığlalıve Yükseköğretim Kalite Kurulu Birim Personeli Volkan Kaya yer alırken çok sayıda akademisyen ve idari personel katılım gösterdi.

"Hedefimiz Bir Bütün İçinde Yürümesini Sağlamak"
Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr.NilgünFığlalıYükseköğretim Kalite Kurulunun çalışmalarına ilişkin konuşarak "Dış değerlendirme tarihinden 2 yıl sonra 3 kişilik bir ekiple izleme ziyareti gerçekleşecek. Bu ziyaretin amacı verdikleri rapor ve tavsiyeler doğrultusunda bizim neler yaptığımız, nasıl ilerlediğimiz ve hangi noktalara geldiğimiz olacaktır. Önümüzde çok nokta var ve bir diğeri de iç değerlendirme raporudur. Her yıl bu raporu hazırlamaya devam edeceğiz" dedi. Prof. Dr.Fığlalı "İki hafta önce stratejik planın ilk 6 aylık sonuçlarıyla ilgili bir değerlendirme toplantısı yaptık. Bu toplantılar sırasında da bazı kararlar aldık.Eğitim komisyonunu, kalite komisyonu eğitim öğretim alt çalışma grubuyla eşleştirdik. Bir sonraki aşamamız iç kontrol sistemimizdeki yapılanmayla kalite komisyonundaki yapılanmayı eşleştirmek. Hedefimiz, stratejik planı rehber alarak ilerleyen bütün kalite iyileştirme ve süreç iyileştirme çalışmalarının artık tek bir bütünlük içinde yürümesini sağlamaktır. Kalite komisyonumuzu bu sebeple genişlettik. Bütün bu çalışmaların içerisinde bulunan akademik, idari kadrodaki kişileri dahil ederek bütüne hitap eden tek bir yapıya dönüşmeyi amaçladık ve senatomuzda bu kalite komisyonumuzu onayladı." açıklamalarında bulundu.

"Tüm Birimlerin Birlikte Çalışması Gerekiyor"
Kocaeli Üniversitesi Kalite Kurulu Koordinasyon Biriminden Volkan Kaya, veri toplama sistemi ve iyileştirici faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Kaya, birim kalite ve bölüm kalite atamaları hakkında konuşarak, "Talep artması için eğitimler düzenleyip haberlerini yayınladık.Afişler hazırlayıp olabildiğince sosyal medyada da yer verdik.Talep oranının çok düşük olduğunu gördüm. Biriminizdeki öğrencilere, personellere duyurusunu yapacak olanlar sizlersiniz.Eğer bizim amacımız kaliteyi arttırmak ve yükseltmek ise çalışanlarımızı buna yönlendirelim."ifadelerini kullandı.

Konferans, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı'nın Birim Kalite Elçilerine teşekkür belgesi takdim etmesiyle sona erdi.


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors