Haberler

KOÜ'ye Erasmus Plus Proje Desteği

Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından sunulan 'Flipped Learning Practices to Release Maths Anxiety with the Use of Robotics' başlıklı ve 2020-1-TR01-KA203-092209 kodlu proje Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Yükseköğretim Proje başvurularında en yüksek puanı alarak kabul edildi.

Erasmus Plus Yükseköğretim Projesi; Kocaeli Üniversitesi koordinatörlüğünde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Latvijas Üniversitesi, Scuola Di Robotica, Instituto Politecnico de Viseu ve Educloud ortaklığında gerçekleştirilecek.

Robotik kullanımıyla matematik kaygısını azaltmaya yönelik karma öğretim modelinin geliştirilmesinin amaçlandığı proje ile ilkokul öğretmenliği öğrencilerinin matematik konusunda farkındalıklarını artırmak, matematikte karşılaşılacak zorlukların ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak, matematikte öğrenme süreçlerini hızlandırmak için kullanılabilecek yenilikçi öğretim etkinliklerini geliştirmek ve yüksek lisans öğrencilerini matematik öğretim etkinliklerinde daha yenilikçi yöntemler kullanmaya yönlendirmek hedefleniyor.

Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Tuğba Konaklı'nın koordinatörlüğünde iki yıl sürecek olan proje, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hasan Arslan ile Kocaeli Üniversitesi'nden proje araştırmacıları olarak Dr. Öğr. Üyesi Arzu Arı ve Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Katrancı tarafından yürütülecek.


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors