Haberler

KOÜ'de "Foucault ve Özne" Semineri

Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nün düzenlendiği Felsefe Seminerlerinin bu haftaki konukları Uşak Üniversitesinde Dr. Utku Özmakas ve Kocaeli Üniversitesi Doktora Öğrencisi Mammad Asgarov oldu.

"Foucault ve Özne" başlıklı seminerde, çağdaş dünyada bireyselliğin, öznel deneyimin ve kendiliğin imkânı, biyopolitika aracılığıyla tartışıldı. Lisans ve lisansüstü öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği konferansta Mammad Asgarov, öznel deneyimin, iktidar ve iktidar teknolojileri ile bilgi ve hakikat oyunları tarafından nasıl inşa edildiğini 20. yy çağdaş düşünürlerinden Michel Foucault'nun 'Hapishanenin Doğuşu' eserinden hareketle açıkladı.

Konuyu çağdaş görünümler açısından yorumlayan Dr. Özmakas ise günlük hayatta mağazalarda insanın karşına çıkan ifadelerin aslında kişinin kim olduğunu, nereden geldiğini, nasıl bir duygu yapısına sahip olduğunu önemsemediğini, sadece tüketim amacı güttüğünü kaydetti. Tüketimin sosyal medya hesapları aracılığıyla nasıl tespit edildiğini anlatan Özmakas, insanların sosyal medyanın gönüllü çalışanlarına dönüştüğünü söyledi.

İki konuşmacının da insanın/öznenin ölümünün aslında Rene Descartes ile başlayan kartezyen özne ve Edmund Husserl'ci fenomelojik öznenin ölümü ile eşdeğer olduğunu Foucault'dan hareketle göstermeye çalıştığı seminere soru-cevap kısmının ardından sona erdi.


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors