Haberler

Safiye Başar'ın Kişisel Sergisi "Rastlantı"

Safiye Başar'ın "Rastlantı" adlı seramik sergisi, öngörülemeyeni, tesadüfleri estetik bir unsur olarak merkeze alan çalışmalardan oluşuyor.

Özellikle uzak doğuya özgü seramik pişirim sürecinde, değişen atmosfer etkileriyle seramik yüzeyde ortaya çıkan rastlantısal lekeler, renkler, çizgiler, çatlak ve yarıklar Başar'ın çalışmalarında plastik bir unsur olarak belirmektedir.

Sanatçı, içinden geçtiğimiz kaotik dönemde duyusal deneyimi öncelediği çalışmalarında "rastlantılar kırılgan bir yüzeyi ve bizi nasıl dönüştürür?" sorusunun peşinden gitmektedir. Rastlantı bilim, felsefe ve sanatın ortak kavramlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz yüzyılın ilk yarısında, ünlü fizikçi Einstein, "tanrı zar atmaz" diyerek, gerçeklikte rastlantı ve belirsizliğe yer olmadığına vurgu yaparken; dönemin sanatçıları rastlantıya dayalı gerçekliğin izlerini sürmeye girişmişlerdir. Önceleri Dada ve soyut dışavurumcu sanatçıların çalışmalarında ortaya çıkan rastlantısal önermeler, günümüzde gerek kavramsal, gerekse formalist çalışmalarda yaratıcı bir unsur olarak sıklıkla kullanılıyor.

Sergi 1-17 Ekim 2020 tarihleri arasında Ofiste Sanat'ta izlenebilir.


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors