Haberler

KOÜ'lü Öğretim Üyelerinden Uluslararası Yayın

Editörlüğünü Üniversitemiz İzmit MYO, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Funda Dökmen'in yaptığı "Mathematical Modeling of Real World Problems" adlı kitap NOVA Science Publisher tarafından New York'da yayınlandı.

Kitap 14 ayrı bölümden ve 3 ayrı kısımdan (Engineerigand Environment, Water Management, Medicine) oluşarak disiplinler arası model ve simülasyon çalışmalarını içeriyor.

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Hülya Kodal Sevindir, Arş. Gör. Süleyman Çetinkaya ve Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt Yazıcı'nın yazarlığını yaptığı "Algorithmic Approachesfor ECG Analysis" adlı bölüm, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Nevcihan Duru ve İzmit MYO, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Funda Dökmen'in yazarlığını yaptığı "Assesment of Water Quality Model Using Fuzzy Logic System: A Case Study of Surface Water Resources in Yalova of Turkey" adlı bölümde kitap ta yer aldı.


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors