Hakkımızda

Tarihçe

Kocaeli Üniversitesi 6 fakülte, 1 meslek yüksekokulu, 3 enstitü ile 1992’de çıkarılan 3837 sayılı yasa ile kurulmuştur. 1999 depreminde maddi varlığının %75’ini yitiren Kocaeli Üniversitesi, söz konusu büyük kayba karşın, 1999-2000 eğitim-öğretim yılını yalnızca bir aylık gecikmeyle başlamıştır.

Umuttepe Yerleşkesi

Bu süreç sonunda, yeni yerleşim için yer arayışlarına giren Kocaeli Üniversitesi, 4 Ekim 2000 tarihinde Üçtepeler Mevkiinde 6500 dönümlük alanda Umuttepe Yerleşkesi’nin temelini atmıştır. 4 yıl gibi kısa bir sürede yerleşke inşaatı tamamlanmış ve 2004-2005 öğretim yılında üniversitemiz yeni yerleşkesine taşınmıştır. Böylece Türkiye’de ilk defa bir üniversite yerleşkesi projelendirilerek hayata geçirilmiştir. Umuttepe Batı Yerleşkesi’nin inşaatı devam etmektedir.

2015 Kocaeli Üniversitesi

Bugün bünyesinde 14 fakülte, 6 yüksekokul, 21 meslek yüksekokulu, 3 enstitü ve devlet konservatuvarı bulunmaktadır. Ayrıca 13 araştırma ve uygulama merkezi ile 28 araştırma ve uygulama birimimiz vardır.

Uluslararası bir üniversite olma yolunda ilerlemekte olan üniversitemiz 2001 yılında Avrupa Üniversiteler Birliği’ne (EUA) üye olmuş, 2004 yılında Erasmus şartlarını sağlamış ve 2006 yılında da Magna Charta Universitatum bildirgesini imzalamıştır. Erasmus Programı’yla yurtdışı öğrenci-öğretim üyesi değişimi yapılmaktadır. AKTS Etiketini aldığımız 2013-2016 yılları arasında, öğrencilerimiz eğitimleri sırasında Türkiye içinde olduğu gibi yurtdışında da Avrupa’nın AKTS Etiketi almış olan herhangi bir üniversitesine yatay geçiş müracaatı yapabilecekler ve Avrupa’da bu üniversiteden mezun olabileceklerdir. Ayrıca AKTS Etiketi’nin öğretim üyelerini de akredite eden avantajları sayesinde yurt dışında sözleşmeli öğretim üyesi olarak çalışabilme olanakları olacaktır.

Eylül 2015 itibariyle, 2061 akademik personel (244 Profesör, 201 Doçent, 487 Yardımcı Doçent, 268 Öğretim Görevlisi, 166 okutman, 22 uzman 673 Araştırma Görevlisi) 1765 idari personeli vardır. 2015-2016 eğitim-öğretim yılında öğrenci sayısı 81.877 'dir. Kocaeli Üniversitesi 14 Fakülte, 6 Yüksekokul, 21 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü, 13 Araştırma Merkezi ve 28 Araştırma Birimi ile Türk yüksek öğretim alanının yakın dönem kurulan üniversiteleri arasında önde gelen bir devlet üniversitesidir. Ayrıca Kocaeli Üniversitesi bünyesinde TEKNOPARK, Teknoloji Transfer Ofisleri ve KOSGEB-TEKMER gibi teknoloji merkezleri barındırmaktadır.

Kısa Bilgiler

 • Üniversitemiz; 14 Fakülte, 6 Yüksekokul, 1 Devlet Konservatuarı, 21 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü, 13 Araştırma ve Uygulama merkezi, 28 Araştırma ve Uygulama Birimi, ve 81.877 öğrencisi (2015-2016 eğitim-öğretim yılı) ile eğitim öğretimine devam etmektedir.
 • Türkiye’de bir üniversite yerleşkesinin tamamı ilk defa projelendirilmiş, ilk 4 yılda açılışı yapılmış ve 8 yıl içinde bitirilmiştir.
 • Üniversitemizde ısıtma, sulama ve havalandırma gibi cihazlar otomasyona bağlı olup, yerleşke dışından da kumanda edilebilmektedir.
 • Umuttepe Yerleşkesi otomatik bahçe sulama sistemine sahiptir.
 • Türkiye’de ilk defa bizim üniversitemizde bir arıtma tesisi kurulmuştur.
 • Türkiye’nin en modern kongre ve kültür merkezlerinden biri Üniversitemize aittir.
 • Umuttepe Yerleşkesi’nin 800 dönümlük arazisi sit alanı içine girmektedir ve yakında burada arkeolojik çalışmalar başlayacaktır (Umuttepe Yerleşkesi'nin toplam alanı 6500 dönümdür. Sit alanı içerisine giren bölümde herhangi bir yapılaşma söz konusu değildir).
 • Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi depreme dayanıklı olarak yapılmış ve binada 250 sismik izolatör ve 2500 amortisör kullanılmıştır.
 • Türkiye’de engelli öğrencilerimiz için merdiven asansörler ilk defa Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi’nde kullanılmaktadır.
 • Türkiye’deki Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarından en modern ve donanımlıları Umuttepe yerleşkemiz içinde bulunmaktadır.
 • Umuttepe Yerleşkesi’ndeki sanat eserleri Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel bölümü tarafından uluslararası yarışmalar için yapılmıştır.
 • Umuttepe yerleşkemizdeki Atatürk Anıtı Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyelerinden Yrd.Doç. Nevzat Atalay tarafından planlanarak altı ay içinde bitirilmiştir. Ayrıca dekorasyon çalışmaları aynı fakülte tarafından yürütülmektedir.
 • Erasmus öğrencileri ve Öğretim Üyeleri için Anıtpark ve Umuttepe Yerleşkesi'nde misafirhanemiz mevcuttur.

Hedeflerimiz

Araştırma laboratuvarlarımızı geliştirerek, bu laboratuvarları yurtdışından yüksek lisans ve doktora öğrencilerine açmak, bir anlamda mezuniyet öncesi ve sonrasında uluslararasına açılmayı da önemli hedeflerimizden görmek. Değer faktörü yüksek araştırma kavramını üniversitemizde yerleştirmek. Bütün bu çalışmalarda ana hedefimiz, daha yüksek kalitede mezunlar yetiştirmek, eğitimde yeniden yapılanma sürecinde çalışmalarımıza hız vermek.

Üniversitenin eğitim kalitesi, donanım yeterliliği, öğretim elemanları niteliği, araştırma gibi kriterler bakımından Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri arasında yer almak.

Dünyadaki bilimsel ve kültürel gelişmeleri eş zamanlı izleyebilmek amacıyla bilgisayar eğitim desteğini; öğrenci, öğretim elemanı ve idari personel düzeyinde yaygınlaştırmak.

Bir yandan evrensel değerlere entegre olmaya çalışırken, diğer yandan öz değerlere sahip çıkarak, ulusal ve yöresel özelliklerimizi korumak.

Mezun öğrencilerimizle ilişkimizi sürdürerek iş yaşamının gereklilikleri ve beklentileri konusunda Üniversitemizle işbirliği yapmalarını sağlamak.

Yönetimde, çalışmada, üretimde “Katılımcılığı” esas almak; bu sürece öğrencileri ve çevreyi de katarak tüm becerilerin pozitif amaçlara tahsisini gerçekleştirmek.

Sanayinin ihtiyaç duyduğu teknolojik yenilikler ve araştırma konularında öğretim elemanlarını motive etmek, sanayi-üniversite işbirliğini yaşanır hale getirmek, teknokentleri verimli bir şekilde çalıştırmak.

Her yıl düzenli olarak ulusal ve uluslararası düzeyde sempozyum, kongre ve konferanslar düzenlemek.

Kocaeli Üniversitesi Teknopark A.Ş.

Kocaeli Üniversitesi, ülkemizin önemli sanayi bölgelerinden biri olan Kocaeli’de bulunmasının bilinci ile Üniversite – Sanayi işbirliği’ne özel bir önem vermektedir.

Üniversitemiz, başta meslek odaları olmak üzere, yörede sanayi ve ticari faaliyette bulunan tüm kuruluşlar ile işbirliğini başarılı bir biçimde sürdürmektedir.

Kocaeli Üniversitesi Teknoparkı pek çok ülkeye ihracat yapmaktadır. İhracat yapılan ülkelerin başında ABD, Almanya, Azerbaycan, ispanya, İsviçre, Rusya, Gürcistan, Kenya, KKTC, S. Arabistan, Suriye ve Yunanistan gelmektedir.

Kocaeli Üniversitesi Teknopark A.Ş. Eylül 2015 tarihi itibari ile bünyesindeki 89 firma ile faaliyetini sürdürmektedir. Bu firmaların sektörel daağılımları ve sayıları şöyledir.

Ambalaj: 2, Bilgisayar ve İletişim Teknolojileri: 20, Denizcilik:1, Elektronik: 12, Enerji: 3, Geri Dönüşüm: 2, Kimya: 1, Makine ve Teçhizat İmalatı: 4, Otomotiv: 4, Otomotiv Yan Sanayi: 1, Sağlık: 1, Savunma Sanayi: 1, Telekominikasyon: 1, Yazılım: 36

Uluslararası İlişkiler Birimi

Uluslararası bir üniversite olma yolunda yürümekte olan Üniversitemiz 2001 yılında Avrupa Üniversiteler Birliği’ne (EUA) üye olmuş ve 2006 yılında da Magna Charta’yı imzalamıştır. Erasmus Programı’yla yurtdışı öğrenci-öğretim üyesi değişimi yapılmaktadır.

Erasmus programının temel amacı Avrupa’da yükseköğretimin kalitesini artırmak, programa katılan ülkelerdeki çalışmaların, alınan derecelerin akademik olarak tanınmasına ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunmak ve Avrupa halklarının birbirlerini algılamasındaki önyargıların yükseköğretim çevrelerinden başlayarak kırılmasına hizmet etmektir. Program, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri, kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır. Ayrıca yükseköğretim sistemini iş dünyasının gereksinimlerine uygun olarak geliştirmek ve üniversite mezunlarının iş dünyasında istihdam edilebilirliğini arttırmak amacıyla yükseköğretim kurumları ile çalışma çevreleri arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin arttırılmasını da teşvik etmektedir.

Üniversitemizde Erasmus programı kapsamında, 2006 – 2015 yılları arasında her akademik yıl artarak, toplam 1240 öğrencimiz öğrenim hareketliliği faaliyetine katılmıştır. 2015 – 2016 akademik yılında Erasmus öğrenim hareketliliğinden faydalanmak üzere 254 öğrenci seçilmiştir. 2007–2008 akademik yılından bu yana yürütülmekte olan Erasmus Staj Hareketliliği kapsamında 2007–2008 akademik yılında 46 öğrenci AB ülkeleri ile yapılan ıkili Anlaşmalarla, 19 öğrenci ise Bulgaristan’daki MT&M Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Sanayi Odası arasında yapılan konsorsiyum anlaşması ile AB ülkelerinde staj yapmıştır. 2008 – 2009 akademik yılında 46 öğrencimiz, 2009 – 2010 akademik yılında 11 öğrencimiz, 2010 – 2011 akademik yılında 18 öğrencimiz, 2011 – 2012 akademik yılında 24 öğrencimiz, 2012 - 2013 akademik yılında 28, 2013 - 2014 akademik yılında 15 öğrencimiz, 2014-2015 akademik yılında 16 öğrencimiz Erasmus Staj Hareketliliği’nden yararlanmaya hak kazanmıştır. 2015-2016 akademik yılında 28 öğrencimizin staj hareketliliğinden faydalanması öngörülmektedir.

Yurtdışına giden öğrencilerimizin yanı sıra Erasmus Öğrenim Hareketliliği ile 2007’den beri başta Almanya, Polonya, İspanya, İtalya, Litvanya, Çek Cumhuriyeti, Hollanda, İngiltere ve Bulgaristan olmak üzere üniversitemize gelen öğrenci sayısı 235’tir.

Kocaeli Üniversites’ne ait Erasmus programından faydalanan ya da faydalanması öngörülen öğrencilerimiz ile ilgili verilerin yıllara göre dağılımı aşağıdaki grafikte sunulmaktadır:

 • 2006-2007 99 ülke, 17 üniversite, 12 bölüm, 270 öğrenci kontenjanı (64 öğr. gerçekleşen)

 • 2007-2008 19 ülke, 62 üniversite, 22 bölüm, 167 öğrenci kontenjanı (93 öğr. gerçekleşen)

 • 2008-2009 22 ülke, 78 üniversite, 32 bölüm/birim, 270 öğrenci kontenjanı (115 öğr. gerçekleşen)

 • 2009-2010 23 ülke, 88 üniversite, 37 bölüm/birim, 306 öğrenci kontenjanı (81 öğr. gerçekleşen)

 • 2010-2011 23 ülke, 111 üniversite, 45 bölüm/birim, 432 öğrenci kontenjanı (169 öğr. gerçekleşen)

 • 2011-2012 24 ülke, 128 üniversite, 51 bölüm/birim, 432 öğrenci kontenjanı (180 öğr. gerçekleşen)

 • 2012-2013 22 ülke, 139 üniversite, 40 bölüm/birim, 586 öğrenci kontenjanı (213 öğr. gerçekleşen)

 • 2013-2014 23 ülke, 102 üniversite, 41 bölüm/birim, 463 öğrenci kontenjanı (148 öğr. gerçekleşen)

 • 2014-2015 23 ülke, 143 üniversite, 50 bölüm/birim, 659 öğrenci kontenjanı (177 öğr. gerçekleşen)

 • 2015-2016 23 ülke, 165 üniversite, 63 bölüm/birim, 706 öğrenci kontenjanı (254 öğr. Gerçekleşmesi beklenen)

Kocaeli Üniversitesi İkili İşbirliği Anlaşmaları

Üniversitemizin Avrupa Birliği üyesi ülkelerle yaptığı Erasmus İkili anlaşmaları dışında da ikili işbirliği anlaşmaları mevcuttur.

 1. USA-New Mexico Highland University
 2. USA-University of Massachusetts Lowell
 3. USA-University of Nevada Reno
 4. USA-Northern Illinois University
 5. Germany-Fachhochschule Frankfurt am Main Frankfurt/University of Applied Sciences
 6. Bulgaria-Konstantin Preslavsky University of Shumen
 7. Bulgaria-Technical University Varna
 8. Bulgaria-University of Food Technologies Plovdiv
 9. Bosnia and Herzegovina-Vitez University
 10. Czech Republic-Silesian University in Opava
 11. China-Beijing Institute of Technology
 12. Estonia-Tallinn University
 13. France-Universite' d'Artois
 14. Georgia-Shota Rust
 15. England-University of Westminster
 16. England-Keele University
 17. Italy-Roma University "La Sapienza“
 18. Japan-Ashinaga Foundation
 19. Japan-Kwansei Gakuin University
 20. Montenegro-University of Donja Gorica
 21. Montenegro-University Mediterranean Podgorica
 22. Kazakhistan-Sirdaria University
 23. Kazakhistan-Gumilev Eurasian National University
 24. Kazakhistan-Karaganda Bolashak University
 25. Kazakhistan-Kostanay State University
 26. Kirghizistan-Kaşgarlı Mahmut Barskani
 27. Kirghizistan-International Atatürk-Alatoo University
 28. Kosovo-University of Prizren
 29. Kosovo-Kolegji Int. Prizren
 30. Korea-Pukyong National University
 31. Macedonia-State University of TETOVA
 32. Macedonia-Ss. Cyril and Methodius University
 33. Philippines-The University of the Philippines Los Baños
 34. Portugal-Algarve University
 35. Russia-Tomsk State Pedagogical University
 36. Russia-Kalashnikov Izhevsk State Technical University
 37. Serbia-University of Niš
 38. Ukrainian-Odessa National Maritime University

İletişim

Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi Umuttepe Yerleşkesi 41380 İzmit Kocaeli

Tel : +90 262 303 1035-36-45

Belgegeçer : +90 262 303 1044

e-posta : intoffice@kocaeli.edu.tr

Web : http://int.kocaeli.edu.tr/

Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Müzesi ve Sanat Galerisi

Müze hem üniversitemizin kuruluşunu hem de 1999 depreminde yaşananları kapsayan bir çalışmanın eseri olarak ortaya çıkmış, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 29.07.2010 tarihli kararı ile onaylanmıştır. Kuruluş çalışmaları bizzat kıymetli hocamız Prof. Dr. Baki Komsuoğlu tarafından yapılmış, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültesi’nin ilgili birim hocaları çalışmaları yönlendirmiştir. Bugün kente açık, hem müze hem de sanat galerisi olarak kullanılmaktadır.

Web : http://muze.kocaeli.edu.tr

Hizmetler

Kütüphane

Merkez Kütüphane; araştırma/geliştirme, eğitim ve öğretim için gerekli olan güncel bilgiyi çağdaş ve teknolojik gelişmeleri izleyerek kullanıcıların hizmetine sunmayı amaçlamaktadır.

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi Merkez Kütüphanesi, 4.055 metrekare alana sahip olup, şubeler dahil 99.221 adedi basılı, 159.032 adedi elektronik olmak üzere 255.532 kitap; 1100 adet basılı süreli yayın; 115.093 e-derginin indeks ve özetçe bilgisi; 49.107 tam metin e-dergi bilgisi; 2.349.629 e-tez özetçesi; 954.286 tam metin e-tez içeriğine erişilebilinen 105 çeşit online veritabanı ile hizmet vermektedir.

Yayınlar, uluslararası kural ve standartlara göre (AACR-2) bilgisayar ortamına aktarılmakta, Library of Congress Sınıflama Sistemine göre sınıflandırılarak, açık raf düzeninde hizmete sunulmaktadır. Söz konusu yayınlar online olarak http://library.kocaeli.edu.tr web adresinden taranabilmektedir.

Merkez Kütüphane toplam 430 kişi oturma kapasitesine ve 88 kullanıcılı bir bilgisayar ağına sahip olup kesintisiz internet erişim hizmeti vermektedir. Yine kütüphanede kablosuz internet (wireless) erişimi de bulunmaktadır. Ayrıca görme engelli öğrencilerimiz için “Görme Engelliler Bölümü” de hizmete sunulmaktadır. http://kutuphane.kocaeli.edu.tr/birim/hizmetlerimiz.php?sayfa=gorme_engelliler_bolumu

Merkez Kütüphane’nin yanı sıra, 3 şube kütüphanesi (Anıtpark Yerleşkesi Kütüphanesi, Tıp Fakültesi Kütüphanesi, Hukuk Fakültesi Kütüphanesi bulunmaktadır. Anıtpark Yerleşkesi’nde 4.842 adet, Tıp Fakültesi Kütüphanesi’nde 10.522 adet, Hukuk Fakültesinde 5.450 adet kitap bulunmaktadır.

Kütüphane web sayfasından kütüphane hizmetleri, yararlanma koşulları ve kütüphane ile ilgili diğer bilgiler edinilebilir.

Web : http://kutuphane.kocaeli.edu.tr

Spor Hizmetleri ve Etkinlikler

Üniversitemiz Gazanfer Bilge Spor salonu; 10300 m2 kapalı alana sahip, içinde 2000 seyirci kapasiteli Arena, 3 adet uygulama salonu, 2 adet kondisyon salonu, 2 adet dans ve atölye salonları bunmaktadır. Ayrıca 1 adet Futbol ve atletizm pistine sahip, 3 adet Basketbol, 4 adet Voleybol ve 4 adet Tenis kortu bulunan 6700 m2 üzerine kurulu açık spor tesislerine sahiptir. Yerleşkemizde bulunan 3450 m2 üzerine kurulu Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ise 25 x 16 metre ebatlarında sabit 2.20 cm derinlikte olup, içerisinde 16 x 6 mt sabit 1.30 cm derinlikte antrenman havuzu bulunmaktadır. 265 kişi seyirci kapasitesi 2 sauna ile hizmet veren Kapalı Yüzme Havuzumuz Sağlık Bakanlığı’nın istemiş olduğu ideal parametrik değerleri ve hijyenik ortamı ile personelimiz ve öğrencilerimizin yanı sıra üniversite dışından gelen kullanıcılara hizmet vermektedir.

Üniversitemiz, üniversitelerarası düzenlenen spor yarışmalarında sporcularını öğrencilerimizin oluşturduğu 30’a yakın spor branşı ile temsil edilmektedir. Her yıl milli sporcularımızın da yer aldığı üniversite takımlarımız önemli başarılara imza atmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda müsabakalarda en çok madalya kazanan üniversite unvanını elde eden üniversitemiz farklı branşlarda onlarca altın, gümüş ve bronz madalya alarak Üniversite Sporları Organizasyonlarında üst sıralara ismini yazdırmıştır.

Kampus rekreasyonu çerçevesinde, her yıl 40’ın üzerinde Fakülte ve Yüksekokulun, 1000’e yakın sporcu-öğrencinin katıldığı, basketbol, voleybol, satranç, masa tenisi gibi branşlarda erkek ve kadın kategorilerinde “Rektörlük Kupası” organize edilmektedir. Bu turnuva Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları’ndan yaklaşık 70 takım, 130 idareci ve antrenör eşliğinde akademik yıl boyunca başarıyla gerçekleştirilmektedir.

Özellikle personelimize ve öğrencilerimize yönelik kampus dışı etkinliklerde Kış ve Yaz Sporları Kampları, farklı bölgelerde dağcılık, rafting, kayak, snowboard gibi çeşitli spor etkinlikleri düzenlenmektedir.

Üniversitemiz tesislerinden ve etkinlik organizasyonlarından tüm üniversite mensuplarımız; öğrencilerimiz, personelimiz ve aileleri en uygun şartlarda yararlanarak çeşitli branşlarda kendilerini geliştirebilme imkanına sahiptir.

Öğrenci Bilgi Sistemi

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın hazırladığı bilgi sistemi sayesinde ders kaydı, notların öğrenilmesi, öğrenci belgesi, transkript hizmetleri süratle yapılmaktadır. Fakülte ve yüksekokulların hepsinde eğitimin uygulamalarla kavranması amacıyla bilgisayar laboratuvarları bulunmaktadır. Birimlerde internete bağlı bilgisayarların sayısı sürekli arttırılmaktadır. Tüm yerleşkelerde kablosuz internet bağlantısı sağlanmıştır. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı hizmetlerine Umuttepe Yerleşkesi’nde devam etmektedir. Türkiye’de ve dünyadaki üniversitelerle görüntülü ders ve konferans olanaklarını sunan 2 tane akıllı sınıf mevcuttur.

Bilgisayar

Kocaeli Üniversitesi kendi elemanlarının yazdığı kapsamlı bir programla öğrenci işlerinin önemli bir kısmını, internetten erişilebilen öğrenci bilgi sisteminde yürütmektedir. Ders kayıtlarının öğrenciler tarafından doğrudan yapıldığı ve danışmanlar tarafından onaylandığı sistemde öğrenciler sınav sonuçlarını da öğrenebilmektedir. Transkript, öğrenci belgesi gibi belgeler bu sistem aracılığıyla düzenlenmektedir. Ders programları, bölüm, derslik, öğretim elemanı ve öğrenciye yönelik olarak görülebilmektedir. Sürekli geliştirilen sistemde küçük ilanlar verilebilmekte, alım ve satım yapmak isteyen öğrenciler bu olanaktan yararlanabilmektedirler.

Öğrenci Danışmanlıkları

Öğrenciler, karşılaştıkları sorunları başta danışmanları olmak üzere öğretim elemanlarına, kendi bölüm sekreterliklerine ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na danışarak çözebilirler.

Beslenme

Tüm akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimizin sağlıklı, doğru beslenmelerine katkıda bulunmak üzere uzman personelimiz tarafından mevsimine göre, kalori ve besin değerleri hesaplanarak öğlen ve akşam öğünlerinde yemek hizmeti verilmektedir. Ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilere ücretsiz yemek hizmeti sunulmakta, ayrıca merkez yerleşke ve diğer birimlerin tümünde öğrencilerin ihtiyacını giderebilecek Denetim Komisyonu tarafından peryodik olarak denetlenen kantin ve kafeteryalar hizmet vermektedir.

Ulaşım

Bol ve hızlı ulaşım imkanına sahip olan ilimizde üniversitemiz öğrencilerinin; toplu taşıma otobüsleri, halk otobüsleri, şehir içi minibüsleri ve midibüsleriyle uluşımı sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra, İstanbul ve Sakarya’dan gelen öğrencilerimiz özel servislerden yararlanmaktadırlar. Hereke-Karamürsel arasında yapılmakta olan vapur seferlerine İzmit çıkışlı Gölcük, Değirmendere ve Karamürsel seferleri yapılmaktadır.

Banka

Umuttepe Yerleşkesi’nde iki banka şubesi ve otomatik para makineleri bulunmaktadır. İl merkezinde banka şubeleri ve otomatik para makineleri mevcuttur. Ayrıca fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu binaları civarında bazı bankaların otomatik para makinaları hizmet vermektedir.

Barınma

Kocaeli’de yüksek öğrenim yapan öğrencilerin kalabileceği yurtlar şöyledir;

Kredi Yurtlar Kurumu’na Bağlı Yurtlar:

Yavuz Selim Yurdu Kız Öğrenci Yurdu (Umuttepe)

Tel: +90 262 359 10 36

Semiha Ayverdi Yurdu Kız Öğrenci Yurdu (Umuttepe)

Tel: +90 262 359 10 36

Şerife Gelin Öğrenci Yurdu Kız Öğrenci Yurdu (Umuttepe)

Tel: +90 262 359 10 83

Kocaeli Vilayetler Hizmet Birliği Erkek Öğrenci Yurdu (Umuttepe)

Tel: +90 262 359 10 36

Ali Kuşcu Erkek Öğrenci Yurdu (Umuttepe)

Tel: +90 262 359 10 36

Ahmet Cevdet Paşa Erkek Öğrenci Yurdu (Başiskele)

Tel: +90 262 343 25 88

Zekiye Gündoğdu Kız Öğrenci Yurdu (Yahya Kaptan)

Tel: +90 262 311 70 13

Kocaeli Erkek Öğrenci Yurdu (İzmit)

Tel: +90 262 359 12 87

Gazanfer Bilge Kız-Erkek Öğrenci Yurdu (Karamürsel)

Tel: +90 262 452 16 88

Kandıra İl Özel İdaresi Kız Öğrenci Yurdu (Kandıra)

Tel: +90 262 551 45 00

Ahmet Hilmi Efendi Yurdu Erkek (Kandıra)

Tel: +90 262 551 47 70

Gebze Kız-Erkek Öğrenci Yurdu (Gebze)

Tel: +90 262 759 11 72

Üniversite Eğitim Vakfı’na Bağlı Yurtlar:

Nurhan Kocabıyık Kız Öğrenci Yurdu (Hereke)

Tel: +90 262 511 45 42

Asım Kocabıyık Erkek Öğrenci Yurdu (Hereke)

Tel: +90 262 511 45 43

Bu yurtların yanında Yardım Sevenler Yurdu gibi çeşitli özel yurtlar da bulunmaktadır.

Öğrenciler ortaklaşa ev tutarak barınma ihtiyaçlarını karşılayabilmektedirler. Özellikle Yahyakaptan, Yuvam Akarca, İzmit Kent Konutları, Dünya Bankası Kalıcı Konutları, Bayındırlık Kalıcı Konutları öğrencilerin tercih ettikleri semtlerdir.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors