Hukuk Fakultesi

Hukuk Fakultesi

Dekanın Mesajı

Kıymetli Arkadaşlar Gururla Yürüyeceğiniz meslek yaşamınıza ilk adımı atmış bulunmaktasınız. Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi ailesi adına hepinize en içten duygularla hoş geldiniz diyorum. Hukuku, adaleti ve hürriyeti hayata hakim kılmak için yapacağınız mücadelenin gerektirdiği donanım ile mezun olacağınız güzide bir eğitim kurumunda bulunuyorsunuz. Aramıza katılan genç meslektaşlarımızı kutluyorum. Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi mensubu ve mezunu olmanın gururunu bir ömür taşıyacaksınız. Fakülte yaşamına başlarken duymakta olduğunuz heyecan, mezuniyete kadar artarak devam edecektir. Bu süreçte sizlere asil bir mesleğin gerekleri öğretilecek ve sorunlara analitik bir bakışla, bütüncül bir zeminde özgün çözümler üretme becerisi kazandırılacaktır. Her yeni gün, aldığınız her bir ders sizleri daha güçlü kılacaktır. Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesinin ailenize ve ülkenize armağanı olarak yaşama atılacaksınız. İdeallerinin peşinde koşan ve gerçekleştirmeyi başaran kişiler olarak bizleri onurlandıracağınıza olan inancımız tamdır. Hukuk fakültesi ailesi olarak, yöneticisinden memuruna, profesöründen asistanına kadar yanınızda ve destekleyiciniz olduğumuzu bilmenizi isteriz. Yeni Eğitim-Öğretim yılının güzelliklere vesile olmasını diliyor, sevgiler sunuyorum.

Fakültemiz Hakkında

3.7.1992 gün ve 3837 sayılı kanun ile kurulan Fakültemiz dinamik yapısı ve Türkiye de en hızlı gelişen Hukuk fakültesi olmaktan gurur duymaktadır. Fakültemiz teorik ve pratik çalışmaları birlikte sunarak, öğrencilerimizin problem çözme becerileri ve bunu sağlayacak bilgi altyapısı ile donatılması amaçlanmaktadır. Fakültemizde 53 akademik personel ile öğrenci işleri, kütüphane ve diğer yardımcı hizmetlerde görevli 7 idari personel bulunmaktadır. Her yıl yaklaşık 200 öğrenci kabul etmektedir.

Amaç

Birey merkezli bir yaklaşım içinde eğitim faaliyetlerine yön vermek ve bu anlamda bilimsel niteliğe sahip hukukçular yetiştirmek. Hukuk eğitiminin öğrenci odaklı olması için gerekli çalışmalrı yapmak ve öğrencilerin mezuniyet sonrası hukuk uygulamasında karşılaşacağı sorunları asgari düzeye indirmek. Toplumsal sorumluluk anlamında etkin ve öncü bir yapı oluşturmak. Ulusal ve uluslararası düzeyde hukuk alanında işbirliği sağlamak. Eğitim ve araştırmada disiplinler arası yaklaşım çerçevesinde sürekli bir gelişme politikası oluşturmak.

Vizyonumuz

Ulusal ve uluslararası düzeyde yarışan, ulusal kimliğini küresel değerlerle bağdaştırabilen, kendisini sürekli geliştirebilen, hukuk bilgisine hakim, çevreye, topluma ve etik değerlere saygılı, yaratıcı, girişimci ve lider özelliklere sahip, çağdaş mezunlar yetiştirmek. Hukuk bilimine yönelik olarak ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunacak araştırmaları yapmak, bu araştırmaları yapacak kadroları yaratmak, desteklemek, gerekli altyapıyı oluşturmak ve sürdürmek.

Misyonumuz

Çağdaş bir eğitim ve araştırma merkezi olarak ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel gelişmelere katkıda bulunma hedefi çerçevesinde AB ile bütünleşme sürecindeki ülkemizin adalet mekanizmasının sağlıklı bir şekilde islemesini sağlamak üzere ihtiyaç duyulan elemanları yetiştirmek. Dünyada kabul gören temel hukuk eğitimi ilkeleri çerçevesinde eğitimin sadece fakültedeki öğrenim süresi ile sınırlı kalmadığı, öğrencilerin seçmiş oldukları alanlarda uzmanlaşmaya dayalı ve dünyadaki tüm gelişmeleri takip ederek, kendi bünyesinde uyarlayan ve bu çerçevede sürekli gelişim gösteren uluslararası alanda saygınlık ve kabul gören bilimsel çalışmaların yayınlanmasını teşvik etmek


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors