News

Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Sualtı Fotoğrafı Sergisi

Kocaeli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Baybars SAĞLAMTİMUR'un kişisel fotoğraf sergisi, Güzel Sanatlar Fakültesi Antre Sanat Galerisi'nde açıldı.

"Suya Yazılı Düşler" ismini taşıyan sergide, sanatçının 2016-2019 yılları arasında Adana, Mersin ve Antalya'da sualtında yaptığı çekimler yer alıyor. 20 eserden oluşan sergi 03-12 Aralık 2019 tarihleri arasında ziyarete açıktır.