Devlet Konservatuvarı

Devlet Konservatuvarı

Birim Yöneticinin Sunuşu

20.05.2005 tarihinde kurulan ve 2006/2007 Öğretim Yılında özel yetenek sınavlarıyla öğrenci alarak öğretime başlayan Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı (KOÜDK), eğitim ve öğretimine başarıyla devam etmektedir.

Anıtpark Yerleşkesi C Blok’taki Konservatuvar binasında; yönetim ofisleri, öğretim elemanları odaları, sahne, bale salonu, bireysel çalışma odaları, derslikler, v.b. gibi çalışma alanları yer almaktadır. Yeme, içme ve dinlenme yerleri olarak Konservatuvar binasının giriş katındaki yemekhaneden ve bitişiğindeki kantinden öğretim elemanları ve öğrenciler birlikte yararlanmaktadırlar.

Tam Zamanlı Birimler için Özel Yetenek Sınavları her yıl Haziran ayında yapılmaktadır. Başvurular, Mayıs ayı boyunca devam etmektedir. Başvuru ve sınav tarihleri tam olarak, İlköğretim Okullarına, Liselere v.b. okullara gönderilen yazılarla ve Konservatuvarımızın internet sayfasında Mart ayından itibaren duyurulmaktadır

Lisans Devresi için Özel Yetenek Sınavlarını her yıl Temmuz ayının ilk haftasındaki zaman diliminde yapılmaktadır. Başvuru ve sınav tarihlerini içeren ayrıntılı bilgi Konservatuvarımızın web sayfasında duyurulmaktadır

Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 2014/2015 Öğretim Yılı’nda toplam 74 öğrenci (53lisans, 21Tam Zamanlı) ile eğitim ve öğretimini sürdürmektedir.

Yrd.Doç. Dr.Gülşen ERDAL
Konservatuvar Müdürü

Misyon

Kısa sürede Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri arasında yer alan Kocaeli Üniversitesi’nde eksik olan, müzik sanatının bütün alanlarını içeren bir Devlet Konservatuvarı kazandırmaktı ve KOÜDK kurularak bu gerçekleştirilmiş oldu.

İlk etapta Devlet Konservatuvarında, zaman içinde kent bünyesinde bir “Senfoni Orkestrası”, “Opera ve Bale” kurumu kazandırmak olacaktır. Bu üst düzey sanat kurumlarında yer alacak sanatçıların Konservatuvarımız tarafından yetiştirilmesi sağlanacaktır. Devlet Konservatuvarı’nın başlıca amaçları; gerek Kocaeli Üniversitesi bünyesinde gerekse Kocaeli kentinde, orkestra ve oda müziği konserleri, opera – bale temsilleri, resitaller v.b. sanat etkinlikleri gerçekleştirmektir. Çağdaş bir üniversite, çağdaş bir kent/ülke olmanın gerekleri bu şekilde yerine getirilecektir. Kocaeli’nde uygun bir sanat ortamı oluştuğunda, ulusal ve uluslararası müzik festivallerine de katılımlarımız olacaktır. Bunların dışında KOÜDK, diğer Devlet Konservatuvarlarıyla işbirliği yaparak müzikle ilgili çeşitli konularda paneller, sempozyumlar düzenleyerek, ilimizin ve ülkemizin sanat ortamına katkıda bulunmaya devam edecektir. Eğitim ve Öğretim yılının dördüncü yılına girdiğimiz 2009-2010 öğretim yılında, sözünü ettiğimiz görevlerin bir kısmını yerine getirmiş bulunmaktayız. Bu eğitim ve öğretim yılı sonunda lisans düzeyinde ilk mezunlarımızı vermiş olacağız.

Öğretim elemanları, ilgili mekanlar, gerekli çalgılar ve araç gereçler sağlandığında eğitim verilen alan sayısı da artacaktır.

Bir cumhuriyet sanat kurumu olarak, Atatürk Devrimlerine ve özellikle müzik alanında gerçekleştirdiği yeniliklere koşut olacak şekilde oluşturduğumuz programlar çerçevesinde, ulusal değerlerden yola çıkılarak evrenselliğe uzanan öğretim programları uygulamak, bu değerleri benimsemiş ve yerine getirebilecek olan, geleceğin sanatçı öğrencilerini yetiştirmektir.

Vizyon

Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ nda; Orkestra Şefliği, Kompozisyon (Bestecilik), Keman, Viyola, Viyolonsel, Kontrbas, Flüt, Obua, Klarinet, Fagot, Korno, Trompet, Trombon, Tuba, Vurmalı Çalgılar, Piyano, Arp, Gitar, Genel Müzikoloji, Opera-Şan, Bale, Türk Halk Müziği, Klasik Türk Müziği olmak üzere, müziğin 23 alanında öğretim yapılması planlanmış olup, şu anda 13 alanda eğitim yapılmaktadır.


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors