Yıldız Bilge Barbaros Denizcilik Yüksekokulu

Yıldız Bilge Barbaros Denizcilik Yüksekokulu

Yüksekokul Hakkında

Yıldız Bilge Barbaros Denizcilik Yüksekokulu, 2007 yılında (2007/11919 Sayılı) Bakanlar Kurulu Kararı ile Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuş ve 2008 – 2009 Eğitim-Öğretim yılında Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü’ne öğrenci alarak eğitime başlamıştır. Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü ile Güverte Bölümlerinin kurulması, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından uygun görülmüş, henüz bu iki bölüme öğrenci alınmamıştır

Eğitim dili Türkçe olan Barbaros Denizcilik Yüksekokulu, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi bölümünde bir yıllık İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık eğitimi uygulanmaktadır. Bu bölüme kayıt hakkı kazanan öğrencilerden İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık eğitimi programına katılmak isteyen öğrenciler isteklerini kayıt sırasında bir dilekçe ile bildirmekte ve Yabancı Diller Yüksekokulu'nun yapacağı muafiyet sınavına girdikten sonra bir yıl sürecek İngilizce hazırlık eğitimine başlamaktadırlar. Bir yıl süreli İngilizce eğitiminin verildiği hazırlık sınıfından sonra dört yıllık lisans eğitimine başlanmaktadır. Hazırlık eğitimi almak istemeyen öğrenciler kaydoldukları yıl, birinci sınıftan, dört yıllık lisans eğitimine başlamaktadırlar.

Kocaeli Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Yüksekokul, denizle, denizcilikle ilgilenenlerin tercih ettiği yeni bir eğitim kurumu durumundadır. Yüksekokulu’da denizcilik sektörünün gerektirdiği nitelikler düşünülerek dünyanın her yerinde çalışabilecek nitelikte mesleki yeterliğe sahip, iletişim becerisi yüksek, özgür düşünebilen, ekip çalışması yapabilen, kendini sürekli olarak geliştirmeyi öğrenmiş, araştırma yetenekleri gelişmiş, yaratıcı ve çağdaş insanlar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Ülke ekonomisinin büyümesine ve bölge ekonomisinin de bu sürece eşlik etmesine bağlı olarak denizcilik sektörü ulusal ve yerel ölçekte hızla etkinlik kazanmaktadır. Dolayısıyla denizcilik alanında çok yönlü nitelikler kazanacak olan yüksekokul mezunları, sektörün gelişimine bağlı olarak güçlü istihdam fırsatlarıyla karşı karşıyadırlar. Yüksekokul’un mezunları Türkiye denizcilik sektöründe etkin olarak görev almanın yanı sıra uluslararası düzeyde de istihdam olanağına sahiptirler.


Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

Yüksekokul bünyesindeki Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü'ne 2008 - 2009 eğitim - öğretim yılında öğrenci alınmış ve eğitime başlanmıştır. Denizcilik sektörünün gelişimine katkı sağlayan ve yetkin denizci yöneticiler yetiştiren alanında önde bir bölüm olma düsturu ile hareket eden Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü'nün amacı ilgili alanda uluslararası nitelikte, sürekli öğrenmeye yatkın, deniz örf ve adetlerini bilen, disiplinli, hızlı ve isabetli kararlar alabilen, denizcilik alanında yönetim ve işletmecilik bilgileri ile donanmış ve genel uygulama yeterlikleri kazanmış denizci yönetici adayları yetiştirmektir.

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümünün kurulması, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından onaylanmış olup, bölüme henüz öğrenci alınmamıştır. Bu Eğitim - Öğretim Yılında öğrenci alınmayacaktır.

Bölümü

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümünün kurulması, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından onaylanmış olup, bölüme henüz öğrenci alınmamıştır. 2013 – 2014 Eğitim – Öğretim Yılında da öğrenci alınmayacaktır.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors