Arslanbey Meslek Yüksekokulu

2001-2002 Eğitim-Öğretim Yılında 5 programda 5 Yrd.Doç., 2 Öğr.Gör. ve 2 idari personel ile faaliyetine başlayan MYO'muz; 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında 7 gündüz 2 gece programı ile; 2 Prof, 2 Doç., 5 Yrd.Doç., 6 Öğr.Gör., ve 5 İdari kadroya maaş ödemesi yaparak; 1096 öğrenciye hizmet vermektedir. Fabrikalaşmanın, erozyonun ve nüfus artışının 3'lü etkileşiminin olumsuz gelişmesi sonucu; gerçek anlamda ziraatin önemi her geçen gün artmaktadır. Açlık her canlı için karşılanması gereken bir ihtiyaçtır. Yaşamsal önem taşıyan bu alanda; ara eleman yetiştiriyor olmanın bilincindeki kadromuzla gururluyuz.

Okulumuzun 2001 yılında kurulması ile daha önce İhsaniye Meslek Yüksek Okulu’nda bulunan Bahçe Ziraati, Fidan ve Fidecilik, Mantarcılık ve Seracılık programları meslek yüksek okulumuza aktarılmış, aynı yıl Peyzaj programı da açılarak 5 program ile eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Günümüzde hala, I. Öğretimde Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Seracılık, Fidan Yetiştiriciliği, Organik Tarım ve Bitki Koruma programları; Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü Peyzaj ve Süs Bitkileri programı; Gıda İşleme Bölümü Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi programı ve Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama programları ve II. Öğretimde Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü Peyzaj ve Süs Bitkileri programı ve Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama programı ile faaliyetlerine devam edilmektedir.

Arslanbey Meslek Yüksekokulu olarak temel amacımız; en iyi akademik ve idari kadroya; en donanımlı laboratuarlara ve yeterli tarımsal uygulama alanlarına sahip olarak; yeterli bilgi birikimine sahip ara elemanlar yetiştirmek, böylece KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ'nin TÜRKİYE'nin en iyi Üniversitesi olması maratonunda; birimimiz olarak üstümüze düşeni yapmış olmanın gururunu taşımaktır

Vizyon

Eğitim ve öğretim hizmetlerini bilim ve teknoloji ışığında yürüten, sürekli gelişen, nitelikli ve yenilikçi bir kurum olmanın yanı sıra, yöresel olduğu kadar çağdaş ve evrensel bilgilerle donatılmış, araştıran ve sorgulayan, çevre bilinci gelişmiş, yaratıcı, girişimci, dinamik, mesleğini seven ve saygı duyan bireyler yetiştirmek ayrıca, tarımsal araştırma ve üretimde teknolojiyi takip ederek uygulamaya aktaran, çiftlik ölçeğinden bölgesel ve ülke ölçeğine tarımsal problemlere çözüm üreterek katkıda bulunan bir meslek yüksekokulu olmaktır.

Misyon

Ulusal ve Uluslararası eğitim ile uyumlu, teorik bilgiler yanında tarımsal uygulamaları ön planda tutan, tarım teknolojilerinin geliştirilmesine yardımcı olacak bilimsel araştırmalar yaparak tarım sektörüne yarar sağlayacak bilgiyi üretmek, ürettiği bilgi ve teknolojinin aktarımı ile kullanımını yaygınlaştırmak ve insan haklarına saygılı, özgür düşünceli, etik değerlere bağlı, yaratıcı, yapıcı ve uygulayıcı öğrenciler yetiştirmektir


Seracılık

Mevsimin uygun olmadığı dönemde, gerekli iklim koşullarının sağlanarak ürünlerin mevsimleri dışında yetiştirildiği yapılara sera, yapılan işleme de seracılık denilmektedir. Tüketici gözüyle bakıldığında sebze, meyve ve çiçekleri hemen her mevsim bulmamız söz konusudur. Her lezzeti her mevsim tatmamızı sağlayan bu üretim seralarda yapılan üretimdir. Programın amacı, ülkemizde önemli bir yeri olan seracılık konusunda özel bilgi ve beceriye sahip ara eleman yetiştirmektedir.

Fidan Yetiştiriciliği Programı

Fidan ve Fidecilik, bugün Türkiye’de özellikle fidanlık kuruluşlarının ve bu konuda bilgilenme isteklerinin artmasıyla, çok hızla gelişen bir iş sahasıdır. Ülkemizde gerek halkın ve gerekse kırsal ve kentsel alanlarda kamu ve özel kuruluşların artan yeşillendirme ve ağaçlandırma faaliyetleri fidan ihtiyacını büyük ölçüde arttırmaktadır. Hatta bu konuda büyük bedeller ödenerek yurt dışından ithal fidan getirme yoluna gidilmektedir. Programın amacı, kaliteli ve sağlıklı fidan yetiştiren işletmelerin arttırılması gerekliliği göz önünde tutularak bu işletmelere özel bilgi ve beceri sahibi ara eleman yetiştirmektir.

Organik Tarım Programı

Organik Tarım; üretimde kimyasal girdi kullanmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir. Organik tarımın amacı; toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden, çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığını korumaktır Programımızda ; teorik ve uygulamalı öğretimle, organik tarım alanında çevre koruma bilinci gelişmiş nitelikli insan gücü yetiştirilmektedir.

Bitki Koruma Programı

Bitki Koruma çalışmaları; ürünü hastalıklardan, böceklerden, yabancı otların olumsuz etkilerinden ekonomik ölçüler içinde koruyarak kayıpları en az düzeye indirmek, kaliteyi yükseltmek için yapılmaktadır.Yapılan tahminlere göre, Türkiye’de bitki ve bitkisel ürünlerde zararlı etmenlerden dolayı yıllık % 30-35 civarında ürün kaybı olabilmektedir. Zirai mücadele tedbirlerinin uygulanmaması halinde kayıpların önlenmesi ve verimin artırılması teknik olarak mümkün değildir.

Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı

İnsanlar için kırsal ve kentsel alanlarda kültürel ve estetik yönden güzel ve verimli bir yaşama ortamı sağlamayı amaçlayan peyzaj bilim dalı, son yıllarda hayat standartlarının da yükselmesine paralel olarak dünyada olduğu kadar ülkemizde de oldukça rağbet gören bir bilim dalı haline gelmiştir. Programın amacı; peyzaj mimarları ile birlikte uygulayıcı olarak görev yapacak, özel bilgi ve beceri sahibi ara eleman yetiştirmektedir

Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi Programı

Üç yanı denizlerle çevrili ve dört mevsimi aynı anda yaşayan ülkemiz, bu iklim özelliği nedeniyle tarım ürünleri yetiştiriciliği açısından diğer ülkelere göre önemli bir üstünlüğe sahiptir ve ülkemizde tarım ürünleri yoğun olarak yetiştirilmektedir. Ancak yetiştirilen bu ürünlerin hasadından sonra gerekli uygulamaların yapılmamasından dolayı ürünlerde oldukça büyük oranda kayıplar meydana gelmektedir. 2003-2004 Eğitim-Öğretim yılında açılacak olan programın amacı; ürünlere özgü hasat kriterleri, ambalajlama, taşıma, ürünlerin konserveye, salçaya, pasta sanayine işlenmesi, dondurulması ve kurutulması, pazarlanması, kalite kontrolü gibi konularda bilgili, konusunda uzman ara eleman yetiştirmektedir.

Pazarlama

Programın amacı tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinin farklı alt sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyaç duydukları pazarlama elemanlarını değişen çevre koşulları içerisinde, çağımızın gereklerine uygun olarak yetiştirmektir.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors