Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulumuzun binası Dünya ve Olimpiyat şampiyonumuz aynı zamanda bir eğitim gönüllüsü olan Gazanfer Bilge tarafından finansmanı sağlanarak yapılmıştır. Meslek Yüksekokulumuz eğitim-öğretime 2005-2006 öğretim Yılında başlamıştır, 2007 yılında faaliyete geçen okul binamız 3000 öğrenciye hizmet verecek şekilde projelendirilmiştir. 2006-2007 eğitim-öğretim yılından itibaren Su Ürünleri, Su Ürünleri İÖ, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Sekreterlik İÖ, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Tanıtım İÖ, İşletme Yönetimi, İşletme Yönetimi İÖ ve Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programları olmak üzere toplam 1254 öğrencimiz vardır. Okulumuzun nitelikli akademik personel ihtiyacını karşılamak amacıyla yine Rektörlüğümüzün ve Üniversite Yönetiminin destekleri sonucu akademik ilan yolu ile yeterli sayıda akademik personel alımı gerçekleştirilmiştir. Şu anda okulumuzun akademik personel sayısı 12 olup, Üniversite içi görevlendirmelerde göz önüne alındığında toplam 21’dir. Okulumuz kadrosunda 9 idari personel görev yapmaktadır.

Misyon

Birimimiz, evrensel düzeyde bilim, ve teknoloji birikiminden yararlanarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli bireyler yetiştirmeyi, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmayı görev edinmiştir.

Vizyon

Birimimizde, eğitim-öğretim hizmetlerinin sağlıklı ve yeterli bir şekilde yürütülebilmesini sağlamak. Üniversite içerisinde işinde uzman ve yenilikçi elemanlarıyla temin ettiği kaynakları en iyi şekilde kullanarak vereceği hizmet ile Üniversitemizde örnek bir birim olmak ve Üniversitemizin ulusal üniversiteler arasında lider olmasına destek olmaktır.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı

Bölümümüze bağlı bu program iki yıllık ön lisans düzeyinde eğitim verir. Kamu ve özel sektöre büro yöneticisi ve yöneticiye yardımcı eleman yetiştirmek amacıyla kurulmuş programdır. Bu amaç için gerekli olan büro makinelerinin kullanımı, bilgisayar kullanımı, mesleki yabancı dil eğitimi yoğun olarak verilmektedir. Okulda alınan eğitimin pekiştirilmesi ve daha da geliştirilmesi için her sınıfın sonunda 30 gün mesleki staj yapılmaktadır. Büro Yönetimi ve Sekreterlik programında okuyan öğrenciler aşağıdaki bilgi ve becerileri kazanarak mezun olurlar.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı

Özel ya da kamu sektöründe kurumları halka tanıtmak, çalışmalara ilgi uyandırmak amacı ile halkla ilişkiler birimlerinde çalışacak ve araştırma yapacak nitelikte eleman yetiştirmek amaçlamaktadır..

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

Muhasebe bölümünde verilen eğitim-öğretim, piyasanın ihtiyaçlarını karşılayacak muhasebe ve bilgisayar bilgilerine sahip ara eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler, bölümün gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki üniversiteler, özel sektör de faaliyet gösteren işletmeler, muhasebe ve mali müşavir büroları, TÜRMOB, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, belediyeler, kamu kurumları ve meslek elemanları ile işbirliği yapılarak yönlendirilir. Bölümün amacına uygun olarak, temel teorik eğitimin yanında, bireysel öğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikler uygulanır.

İşletme Yönetimi Programı

İşletme Bölümü finans, yönetim ve muhasebe olmak üzere temel iki ana alana ağırlık vererek gerek üretim ya da hizmetin daha verimli hale getirilmesi için yönetim kademesinde çalışacak elemanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Su Ürünleri Programı

Beslenme problemi günümüzde ve gelecekte tüm dünya ülkelerinin en önemli sorunlarından birisini teşkil etmektedir. Gelecek yarım asır içinde ikiye katlanacak dünya nüfusunun gıda ihtiyacının karşılanmasında su kaynakları çok özel bir yer tutmaktadır. Fakat bu kaynaklara sahip ülke sayısı son derece azdır. Türkiye bu şanslı ülkelerden biridir.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors