Gıda Ve Tarım Meslek Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulumuz, "İhsaniye Meslek Yüksekokulu" adı altında İhsaniye'de kurulmuştur. Sonrasında Veziroğlu (Vinsan) Yerleşkesi'nde 3 yıl hizmet verip 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı başında Arslanbey Yerleşkesi'ne taşınmıştır. Okulumuz 2013 yılı Şubat ayına kadar İhsaniye Meslek Yüksekokulu adı altında hizmet vermiş, 2013 yılında okulumuzun adı Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir.

Okulumuzda aktif olarak eğitim veren iki program bulunmaktadır. Gıda Teknolojisi Programı ve Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı, I. ve II. öğretimde toplamda yaklaşık 700 öğrenciye eğitim vermektedir.

Misyon ve Vizyon

Meslek Yüksekokulumuzun misyonu; öğrencilerimizi özgüveni yüksek, araştırıcı, bilgiye ulaşan, bilgiyi üreten ve paylaşan, hayat boyu öğrenmeyi ilke edinen, sorgulayıcı ve çözümleyici mezunlar olarak iş hayatına; sosyal sorumlulukları gelişmiş, etik değerlere bağlı, vatanını ve milletini seven, çağdaş yüksek öğrenimli bireyler olarak topluma kazandırmaktır.

Vizyonumuz; bilim ve teknolojiden sosyal etkinliklere kadar uzanan geniş bir yelpazede özgün çalışmaların yapıldığı, çağı takip eden, akademik ve etik değerlerden ödün vermeyen bir yönetim anlayışına sahip, alanlarında bölgesel ve ulusal sektörler tarafından aranan ve tercih edilen nitelikli elemanların yetiştirildiği bir meslek yüksekokulu olmaktır.


Gıda Teknolojisi

Gıda Teknolojisi Programı 1998-1999 eğitim öğretim yılında eğitime başlamış ve ilk mezunlarını 1999-2000 eğitim öğretim yılında vermiştir. Eğitim süresi iki yıl olup, eğitimini tamamlayan mezunlar “Gıda Teknikeri” unvanı almaktadır. Gıda Teknolojisi Programı eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerini 5 öğretim üyesi ve 1 öğretim görevlisi, 4 derslik, 1 Genel Kimya Laboratuvarı, 1 Gıda Laboratuvarı, 1 Gıda İşleme Tesisi, ve 1 Bilgisayar Laboratuvarı ile sürdürmektedir. Program kontenjanı birinci öğretimde 50 ve ikinci öğretimde 50 kişidir.

Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler

Tıbbi ve aromatik bitkiler ve ürünleri insanoğlu tarafından bütün dünyada kullanılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) kayıtlarına göre, Afrika ülkelerinde yaşayan insanların yaklaşık %80’i, hastalıklarının tedavisinde tıbbi bitkileri kullanmaktadır. Sentetik ilaçların gelişmesinde görülen muazzam ilerlemelere rağmen, modern ilaçların yaklaşık %25'i bitkilerden elde edilmektedir. Günümüzde doğal ilaçlara olan ilgi giderek artmaktadır. Türkiye gıda, sağlık ürünleri, baharat ve koku olarak kullanılan çok zengin tıbbi ve aromatik bitki kaynaklarına sahiptir. Ülkemizde %30’u endemik olan 10.000’in üzerinde tür, doğal olarak yetişmektedir. Bu zenginliğimize rağmen ilaç sanayimiz, sağlık ürünlerinin %70’ini ihraç etmektedir. Ayrıca ülkemiz, bitkisel ilaçların kullanımında zengin bir mirasa sahiptir. Özellikle kırsal alanda pek çok bitki halk ilacı olarak kullanılmaktadır.

Harita Ve Kadastro

Harita ve Kadastro Programı şu anda yeni öğrenci alımına kapalıdır.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors