Hereke Meslek Yüksekokulu

Son yıllarda bilgi ve iletişim teknolojilerinde oluşan baş döndürücü gelişmeler hayatın her alanında etkisini göstermekte, bilgiye ulaşma, bilgiyi elde etme ve bilgiyi süreçlerinde kullanmayı en önemli rekabet gücü haline getirmektedir.

Bu boyutuyla bilgi ile işgören bireyler, organizasyonlar ve devletler her alanda ön plana çıkarken, bilgi toplumu dinamiklerini kaçıranlar ise rekabet yarışının kaybedeni olmaktadır.

Hereke Meslek Yüksekokulu olarak misyonumuz, bilime ve bilgiye önem veren; bilgiyi hem bireysel hayatında hem de ülkemizin bağımsız vatan toprakları üzerinde milli birlik duygusuyla kenetlenmiş, çağdaş medeniyet seviyesini aşmış bir toplum oluşturma hedefi doğrultusunda kullanan; mesleğinde yetkin; uygulamada başarılı; bulunduğu organizasyona ve ülkesine değer katan bireyler yetiştirmektir.

Yüksekokulumuz, Türk Sanayinin kalbi olarak görülen İstanbul, Gebze, Kocaeli, Sakarya bölgelerinin merkezinde, her türlü ulaşım olanakları bulunan, deniz kenarında, çok şirin ve köklü bir yerleşim yeri olan Hereke’de yer almaktadır.

Okulumuz, İnsan Kaynakları Yönetimi, Mekatronik, Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası gibi çoğu kendi alanında ilk olma özelliği taşıyan programlara, ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmaları ve yayınları bulunan yüksek nitelikli öğretim elemanlarına ve deneyimli idari personele, yeşillikler içinde kendisine ait çok şirin bir kampüse, her türlü ihtiyacı karşılayan modern laboratuvar ve derslik olanaklarına sahip, seçkin bir eğitim kurumudur.

Öte yandan okulumuz, bölgemizin sağladığı çok geniş sanayi işbirliği, staj ve istihdam anlaşmaları ile bölgenin yüksek nitelikli insan kaynağı ihtiyaçlarına yanıt veren, fark yaratan ve dolayısıyla yüksek oranda tercih edilen Meslek Yüksekokuludur.

Sevgili öğrenciler;
Geleceğin çağdaş ve müreffeh Türkiye’sini inşa edecek genç beyinler;

Sizleri, ülkemizin aydınlık geleceğini kurmak, Atamızın “büyük davamız en medeni ve en üst refah seviyesinde bir millet olarak varlığımızı yükseltmektir” direktifine uygun olarak, yarınlara daha güçlü ve güvenli ulaşmak için, Hereke Meslek Yüksekokulu’nda, bu güzel kampüste birlikte çalışmaya, birlikte öğrenmeye, birlikte başarmaya davet ediyorum.

Prof. Dr. F. Burcu CANDAN
Müdür

Tarihçe

Kocaeli Üniversitesi Hereke Meslek Yüksekokulu kuruluşu 2000 yılında Gebze ilçesinde Gebze Meslek Yüksekokulu adı ile gerçekleşmiş, 2001-2002 Yılında da 6 program ve 180 öğrenci ile öğretim hayatına başlamıştır.

2011-2012 öğretim yılında Hereke Kampüsüne taşınan okulumuzun adı 2012-2013 öğretim yılında Hereke Meslek Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir.

Hereke Meslek Yüksekokulunda; 10 programda 26 Öğretim Elemanı, 2.479 öğrenci ile eğitim ve öğretim faaliyetleri devam etmektedir. 2001 yılından itibaren 4.299 öğrencimiz okulumuz programlarını tamamlayarak iş hayatına atılmıştır. Ayrıca 10 programın 8’ininde 2. Öğretim programı bulunmaktadır.

Hereke Meslek Yüksekokulu kapalı alanı 5.487 m2 ve açık alanı 7.085 m2’dir. 6 betonarme binanın yanı sıra, 5 adet prefabrik yapı bulunmaktadır. Okulumuzda 22 sınıf, 3 Bilgisayar Laboratuarı, 9 adet programlara ait laboratuar, 1 adet konferans salonu, 1 adet kütüphane, kampus alanında 1 adet kantin bulunmaktadır


Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

Muhasebe Programının amacı; günümüzde hızla gelişen ekonomiye paralel olarak işletmelerin iş hacimleri sürekli artmaktadır. Artan iş hacminin kontrolü ve denetimi, işletmelerin muhasebe ve finansman bölümlerinin önemini arttırmakta, bu bölümlerde görevli elemanların bilgi birikimlerinin yüksek ve kalifiye olmasını gerektirmektedir.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programının amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde yöneticilerin ofis çalışmalarına katkı vermek ve büro faaliyetlerinde bulunmak üzere görev alabilecek nitelikli, kendisini geliştiren, ahlaklı ara insan gücünü ülkeye kazandırmaktır.

İnsan Kaynakları Yönetimi Programı

İnsan kaynakları yönetiminin amacı; işletmelerin amaçları doğrultusunda insangücünü yönetme ve çalışanların refahını temin etmekteir.Bu çerçevede iky, işe alma, seçme, işe yerleştirme, iş analizi, insangücü planlaması, eğitim, işgören yeteneklerini geliştirme, ödüllendirme ve terfi, sürekli istihdamı sağlama, iş ilişkileri fonksiyonlarını icra eder.İnsan kaynakları yönetimi ön lisan mezunları bu görevlerin yürütlmesi sürecinde uzman personele destek olan yardımcı eleman(ara eleman) vazifesini görür.

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Programı

Türkiye’de son yıllarda, özellikle Sermaye Piyasası Kanunu çıkarıldıktan sonra menkul kıymetler ve borsa alanında önemli gelişmeler olmuştur. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası da giderek daha da derinlik ve menkul kıymet türleri itibariyle çeşitlilik kazanmıştır. Böyle bir piyasada faaliyet gösteren resmi ve özel kuruluşlar açısından eleman ihtiyacının büyük olduğu açıktır. Ülkemizin değişik üniversitelerinde özellikle, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler gibi fakültelerde gerek lisans gerekse lisansüstü düzeyinde borsa ve menkul kıymetler alanında uzman yetiştirilebilmektedir. Fakat doğrudan ve yalnızca bu alanda uzmanlık eğitimi veren bir kurum mevcut değildir.

Dış Ticaret Programı

İlgili Program mezunları, dış ticaret yapan kuruluşlardaki ara elaman gereksinimine cevap verebilecek eğitim görmektedir.

Mekatronik Programı

Hereke Meslek Yüksekokulu, Mekatronik Programı 2001-2002 Eğitim Öğretim Yılında Türkiye’nin ilk Mekatronik Ön Lisans Programı olarak eğitime 30 öğrenci ile başlamıştır. Gebze İlçesinde Sanayinin talebi ve desteği ile oluşturulan program, şu anki mevcut önlisans Mekatronik Programlarının temel kaynağı olmuş durumdadır

Elektronik Teknolojisi Programı

Hereke MYO, Elektronik Teknolojisi Programı, elektroniğin sanayide ve elektronik sektöründe kullanılmasının ilkelerini açıklayan teknik bir programdır. Öğretim süresi 2 yıl olan programdan mezun öğrencilerimiz, işletmelerde yönetime karşı sorumlu usta ve teknisyenlerin çalışmalarını denetleyen, sorumluluk alan, başkaları ile işbirliği içinde çalışan Elektronik Teknikeri unvanı alırlar.

Metalurji Programı

Programın ana amacı mikroyapı-malzeme özelliklerini pratik anlamıyla iyi tanımak, mikro yapıda gözlemlenmesi gereken yapı bileşenlerinin açık ve gerçekçi şekli ile göz önüne koymak, kalitatif ve kantitatif inceleme sonuçlarını aktarabilecek nitelikte teknik elemanlar yetiştirmektir.

Makina Programı

Makine Programının amacı; Makine, İmalat, Üretim, Bakım-onarım alanlarında yetişmiş teknik ara eleman ihtiyacını karşılamak üretim sahasında Mühendis ile Usta/İşçi arasındaki koordinasyonu sağlayacak tekniker düzeyinde elemanları yetiştirmektir.

Endüstriyel Kalıpçılık Programı

Programa kayıtlı öğrenciler iki yıllık eğitim sonunda kalıpçılık konusunda; malzeme, yüzey işleme teknikleri, endüstriyel anlamda kalıplar ve bilgisayar ortamında kalıp tasarımları, kaynak teknikleri.vb.dallarını ilgilendiren ana konularda eğitim alarak tekniker ünvanıyla mezun olurlar.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors