İzmit Meslek Yüksek Okulu

İzmit Meslek Yüksekokulu 1998 yılında kurulmuştur. Üniversite düzeyinde eğitim veren ilk eğitim programı olarak 1996 yılında Kocaeli MYO bünyesinde açılan ve 1998 yılında İzmit MYO'ya aktarılan İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Programı ve 1998 yılında açılan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Programı ile birlikte 2006 yılına kadar faaliyetlerini sürdürmüştür. Bu tarihte Muhasebe Programı ve Yerel Yönetimler Programı eğitim öğretim faaliyetlerine başlamış ve her dört programın ikinci öğretimleri açılmıştır.

Günümüzde İzmit MYO, "İş Sağlığı ve Güvenliği", "Sivil Savunma ve İtfaiyecilik", "Muhasebe ve Vergi Uygulamaları" ve "Yerel Yönetimler" programları ile örgün ve ikinci öğretim faaliyetlerini Arslanbey Yerleşkesi'nde sürdürmektedir.

Misyon

Küresel çağdaş eğitim ve öğretim sürecine uyumlu, bütün öğrencilerin ve çalışanlarının, çalışma ortamındaki öğrenme kaynaklarına kolayca ulaşabilecekleri güncel bilgiyi sınıf aktivitelerine ve ders programlarına transfer ederek kültürel, bilimsel, ekonomik ve teknolojik alanda hizmet etmeyi, insan haklarına saygılı, hür düşünceli, etik değerlere bağlı, yaratıcı, yapıcı, uygulayıcı ve ömür boyu öğrenici bireyler yetiştirmek.

Vizyon

Bütün öğrencilerin ve çalışanlarının ömür boyu öğrenme becerilerini geliştirmiş ve bu becerileri kendi iş ve hayatlarına uygulayabilen bireyler olduğu, ayrıca dinamik bir üniversite-sanayi işbirliği ortamı oluşturan bu alanda stratejik odak haline gelen okul olmak.


İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

İş sağlığı ve güvenliği alanında ülkemiz sanayisinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeterlilik ve yetkinlikte bireyler yetiştirmek.

Güncel eğitim teknolojileri ve öğretim yöntemlerini geliştiren, kullanan yetkin kadrolar oluşturarak iş sağlığı ve güvenliği alanında nitelikli mezunlar yetiştirmek

Evrensel ve akademik bilgiyi kullanarak yetiştirdiği teknik elemanlarla iş sağlığı ve güvenliği alanında en çok bilinen ve tercih edilen kurum olmak.

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı

Sivil savunma ve itfaiyecilik alanında gerek ülkemiz sanayi kuruluşlarının, gerekse itfaiye teşkilatlarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeterlilik ve yetkinlikte bireyler yetiştirmek

Güncel eğitim teknolojileri ve öğretim yöntemlerini geliştiren, kullanan, yetkin kadrolar oluşturarak sivil savunma ve itfaiyecilik alanında nitelikli mezunlar yetiştirmek

Evrensel ve akademik bilgiyi kullanarak yetiştirdiği teknik elemanlarla itfaiyecilik ve sivil savunma alanında en çok bilinen ve tercih edilen kurum olmak.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

İşletmelerde muhasebe fonksiyonlarını kavrayıp, muhasebe işlemlerinin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, iş hayatı içinde yer alan muhasebe ve vergi uygulamalarını, gereksinimlerini ve yeniliklerini kavrayabilecek, girişimci, analitik düşünme yeteneğine sahip meslek elemanları yetiştirmektir. Tüm ülkeler, işletmeler ve bireyler, küreselleşme ve teknolojik gelişmelerden etilendi ve etkilenmeye devam etmektedir. Yaklaşık 55 yıldır uygulanmakta olan Türk Ticaret Kanunu da değişerek 01.07.2013 tarihinden itibaren yeni bir dönem başlamaktadır. Hayatımızdaki en önemli değişikliklerden birisi Muhasebe ve Vergi alanında olacaktır.

Yerel Yönetimler Programı

Başta belediyeler ve özel idareler olmak üzere, kamu ve özel sektörde çalışabilecek nitelikli ara eleman yetiştirmektir.Programda yer alan dersler ve eğitim-öğretim yöntemleri, alanla ilgili temel bilgileri vermenin yanında, öğrencilere analitik bakış açısını ve sorgulayıcı bir anlayışı kazandırır.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors