Karamürsel Meslek Yüksekokulu

Denizcilik sektörünün eğitilmiş eleman eksiğini gidermek amacıyla 1995 yılında 3 programla kurulan Meslek Yüksekokulumuzda halen I.öğretimde 6 ve II.öğretimde 5 olmak üzere 6 programda eğitim-öğretim verilmektedir. 67 öğrenciyle başladığımız denizcilik eğitiminde bugün 1800 öğrenciye ulaşmış bulunmaktayız. Ülkemizin deniz ile ilgili yararları kapsamında denizcilik sektörüne Güverte, Makine Teknikeri yetiştirmek üzere Gemi Makineleri, işletmecilik ve yönetim boyutuna yönelik Deniz Liman İşletme, günümüz elektronik ve tam otomasyon donanımlı gemilerine elektronik zabiti yetiştirmek üzere Endüstriyel Elektronik, Mekatronik eğitim öğretim programı uygulayan Meslek Yüksekokulumuz, Yükseköğrenim Kurulu ve Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak eğitimini sürdürmektedir. Denizcilik sektörünün deneyimli ve uzman elemanlarını kadromuza katarak öğrencilerimizin en iyi şekilde yetişip, mezun olmaları amaçlanmaktadır. Bilgisayar, Elektronik, Makine ve Seyir Laboratuarlarımız öğrencilerimizin teorik eğitimlerine ek olarak uygulama yapmalarını ve deneyim kazanmalarını sağlamakta mezuniyetlerinde zorunlu olan 2 aylık stajları için bir ön hazırlık olmaktadır Okulun temel amacı, ülkemizin deniz ile ilgili yararlarını işletmecilik ve teknik yönlerden değerlendirmek ve bu yaklaşım kapsamında ulusal ve uluslararası denizcilik kuruluşlarının, işletme, yönetim ve teknik alanlarında görev alacak elemanların eğitim ve öğrenimini sağlamak; bu anlamda denizcilik sektörüne uluslararası standartlarda yetişmiş mezunlar kazandırmak, Türk denizciliğinin rekabet gücünün arttırmak ve böylelikle ülke yararına hizmet etmektir. Okulda eğitim, bir yılı hazırlık sınıfı olmak üzere 3 yıldır. 01.12.2003 tarihinden itibaren okulumuzda Kalite Standartlar Sistemi uygulanmaya başlanmıştır.

Misyon

Yüksekokulumuz Türk Denizciliğini, dünya denizciliği içinde hak ettiği yere getirerek eğitim kalitesini sürekli yükseltmeyi hedeflemektedir. Dünya ve Türk Deniz Ticaret Sektörünün gelecek yıllarda artacak olan filosuna; nitelikli, çevrenin korunmasına önem veren, deniz örf ve adetlerini bilen, iyi eğitimli, yabancı dil bilen zabit ve teknolojinin dayandığı temel bilgilere sahip meslek elemanlarını yetiştirmektir.

Vizyon

Güçlü eğitim-öğretim kadrosu ve ileri teknolojik imkanlar ile donatılmış bir alt yapıya sahip Yüksekokul olmayı gerçekleştirerek daha kaliteli ve nitelikli insan gücü yetiştirmektir.


Endüstriyel Elektronik Programı

Endüstride ihtiyaç duyulan elektronik alanda teknik eleman ihtiyacını karşılamaktır. Bu bölümden mezun olan öğrenciler elektronik sistemlerin bulunduğu tüm tesislerde, kamu sektörüne veya özel sektörde Endüstriyel Elektronik konusunda üretim yapan fabrikalarda, Elektrik-Elektronik cihazların kurulması, bakımı, onarımı, elektronik cihaz kullanan tüm özel kuruluşlarda.çalışma imkanı bulabilmektedirler. Meslek Yüksekokulu mezunları Dikey Geçiş Sınavı ile İlgili Fakültelerin Lisans programlarına girebilmektedirler.

Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı

Deniz Ulaştırma ve İşletme, 1995 yılından beri öğrenci almaktadır. Deniz Ulaştırma ve İşletme, denizcilik sektöründe ihtiyaç duyulan güverte sınıfı personelinin yetiştirilmesi amacıyla kurulmuştur. Bu programa, MEB-YÖK programı kapsamında ve sayısal puan ile öğrenci alınmaktadır. Ders içerikleri Gemiadamları Eğitim ve Sınav Yönergesine ve YÖK kriterlerine uygun olarak hazırlanmıştır. 1 Yıl İngilizce hazırlık (isteğe bağlı) ve iki yıl deniz ulaştırma işletme eğitimi uygulanmaktadır. Deniz Ulaştırma İşletme programından mezun olmak için bir ay (okul stajı) yapmak zorunludur. Bu staj okulun belirlediği yerlerde yapılır. Mezun olan öğrencilere “Deniz Ulaştırma ve İşletme” diploması verilir.

Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı

Deniz ve liman işletmeciliği programının amacı denizcilik işletmelerine ara insan gücü ve orta düzey yönetici yetiştirmektir. Konu programdan mezun olan öğrenciler denizcilik sektörünün işletme kısımlarında görev alabilecek yeterlilikte olmaktadırlarDeniz ve Liman İşletmeciliği Programından mezun olmak için 1 ay staj (okul stajı) yapmak zorunludur.

Gemi İnşaatı Programı

Okulumuzun bünyesinde bulunan Gemi İnşaaatı programı örgün ve saat 5’ten itibaren başlayan gece olmak üzere iki şekilde eğitim vermektedir. Öğretim süresi iki yıl olup, ilk yılında temel üniversite derslerinin yanı sıra, temel meslek dersleri teorik ve uygulamaları olarak okutulur. İkinci yılda ise diğer meslek dersleri yine teorik ve uygulamalı olarak okutulur. Öğrencilere iki yıllık eğitimleri boyunca toplam 30 günlük staj yaptırılır. İki yıllık eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere Gemi İnşaatı Teknikeri diploması verilir.

Gemi Makineleri İşletme Programı

Gemi Makineleri Programı, 1995 yılından beri öğrenci almaktadır. Gemi Makineleri, denizcilik sektöründe ihtiyaç duyulan Makine sınıfı personelinin yetiştirilmesi amacıyla kurulmuştur. Bu programa, MEB-YÖK programı kapsamında ve sayısal puan ile öğrenci alınmaktadır. Ders içerikleri Gemiadamları Eğitim ve Sınav Yönergesine ve YÖK kriterlerine uygun olarak hazırlanmıştır. 1 Yıl İngilizce hazırlık (isteğe bağlı) ve iki yıl gemi makineleri eğitimi uygulanmaktadır. Gemi Makineleri programından mezun olmak için bir ay (okul stajı) yapmak zorunludur. Bu staj okulun belirlediği yerlerde yapılır. Mezun olan öğrencilere “Gemi Makineleri Teknikeri” diploması verilir.

Mekatronik Bölümü

Endüstride ihtiyaç duyulan elektronik alanda teknik eleman ihtiyacını karşılamaktır. Bu bölümden mezun olan öğrenciler elektronik sistemlerin bulunduğu tüm tesislerde, kamu sektörüne veya özel sektörde Endüstriyel Elektronik konusunda üretim yapan fabrikalarda, Elektrik-Elektronik cihazların kurulması, bakımı, onarımı, elektronik cihaz kullanan tüm özel kuruluşlarda.çalışma imkanı bulabilmektedirler. Meslek Yüksekokulu mezunları Dikey Geçiş Sınavı ile İlgili Fakültelerin Lisans programlarına girebilmektedirler.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors