Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu

Ulusal ve uluslararası alanda gelişmeyi sağlayan ve ekonomik katkı oluşturan, tüm dünya insanlarını ortak amaçlar çerçevesinde birleştirme ve tanıtma faaliyetlerinde en önemli rolü oynayan sektörlerden birisi turizm sektörü ve turizmle ilgili alanlardır.

Kocaeli Üniversitesi, Derbent Meslek Yüksekokulu adıyla turizm ile ilgili öğretim programlarını oluşturmuş ve 1994 yılında öğrenci alımına başlamıştır. 2014 yılına kadar aynı isimle faaliyetlerini sürdüren Meslek Yüksekokulu'nun adı, Üniversitemizin isim değişikliği teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulu'nun 16/01/2014 tarihli toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 ile 7-h maddeleri uyarınca uygun görülerek Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir.

Halen I. ve II. öğretimde Turizm ve Otel İşletmeciliği ile Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programlarında ve I. öğretimde Turizm Rehberliği Programında eğitim-öğretime devam edilmektedir. Bu programlarda, hizmet üretim süreçlerinde görev alabilecek ve yönetime yardımcı olabilecek veya kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Vizyonumuz

Meslek Yüksekokulumuzda eğitim-öğretim hizmetlerinin sağlıklı ve yeterli bir şekilde yürütülebilmesini sağlamak; Üniversite içerisinde işinde uzman ve yenilikçi elemanlarıyla temin ettiği kaynakları en iyi şekilde kullanarak vereceği hizmet ile Üniversitemizde örnek bir birim olmak ve Üniversitemizin ulusal üniversiteler arasında lider olmasına katkı sunmaktır.

Misyonumuz

Yüksekokulumuz, evrensel düzeyde bilim ve teknoloji birikiminden yararlanarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli bireyler yetiştirmeyi; araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmayı görev edinmiştir.


Turizm Rehberliği Programı

Ulusal ve uluslararası alanda gelişmeyi sağlayan ve ekonomik katkı oluşturan, tüm dünya insanlarını ortak amaçlar çerçevesinde birleştirme ve tanıtma faaliyetlerinde en önemli rolü oynayan sektörlerden birisi turizm sektörü ve turizmle ilgili alanlardır. Kocaeli Üniversitesi, Derbent Meslek Yüksekokulu bünyesinde turizm ile ilgili öğretim programlarını oluşturmuş ve 1994 yılında öğrenci alımına başlamıştır. Halen I. ve II. öğretimde turizm ve otel işletmeciliği, turizm ve seyahat hizmetleri ile turist rehberliği programlarında eğitim ve öğretime devam edilmektedir. Bu programlardan turizm rehberliği programı, turizm rehberliği sektöründe hizmet üretim süreçlerinde görev alabilecek ve yönetime yardımcı olabilecek veya kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücünü yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır.

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı

Ulusal ve uluslararası alanda gelişmeyi sağlayan ve ekonomik katkı oluşturan, tüm dünya insanlarını ortak amaçlar çerçevesinde birleştirme ve tanıtma faaliyetlerinde en önemli rolü oynayan sektörlerden birisi turizm sektörü ve turizmle ilgili alanlardır. Kocaeli Üniversitesi, Derbent Meslek Yüksekokulu bünyesinde turizm ile ilgili öğretim programlarını oluşturmuş ve 1994 yılında öğrenci alımına başlamıştır. Halen I. ve II. öğretimde turizm ve otel işletmeciliği, turizm ve seyahat hizmetleri ile turist rehberliği programlarında eğitim ve öğretime devam edilmektedir. Bu programlardan turizm ve otel işletmeciliği programı, turizm ve otel işletmeciliği sektöründe hizmet üretim süreçlerinde görev alabilecek ve yönetime yardımcı olabilecek veya kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücünü yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors