Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu

Meslek Yüksek Okulumuzun binası hibe edilen arazi üzerine Nuh Çimento A.Ş. Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından inşa edilmiş ve üniversitemize hibe edilmiştir.

Okulumuz, 2008- 2009 öğretim yılı başında ilk 50 öğrencisini alarak eğitim ve öğretime başlamıştır. Meslek Yüksekokulumuz Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü altında bulunan Makine Programı ve Kaynak Teknolojileri Programında toplam 493 öğrenci ile Eğitim-Öğretim faaliyetlerini sürdürmekte olup Makine ve İmalat Sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elaman ihtiyacını karşılamaç amacıyla Eğitim-Öğretim yapmaktadır.

Okulumuz Makine programı örgün öğretiminde 244, ikinci öğretiminde 214 ve Kaynak Teknolojisi programı örgün öğretiminde 35 olmak üzere toplam 493 öğrenci eğitim görmektedir.

Meslek Yüksekokulumuz Üniversite-Endüstri işbirliğine inanan bireylerin oluşturduğu, çevreye ve topluma duyarlı, ileri teknoloji seviyesinde eğitim kalitesine ulaşmayı hedefleyen, çalışanları takım çalışması ve ruhuna inanan, tüm ilişkilerinde yalın, yenilikçi bir eğitim kurumudur.

Meslek Yüksekokulumuz yeni açtığı programlar ile hızla gelişmesini sürdürecek ülke sanayisine katkıda bulunacak modern anlamda nitelikli ve bilgili teknikerler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Misyon

Makine ve İmalat Sektöründe son teknolojileri yakından takip etmek, Türkiye'de ve özellikle Kocaeli'deki endüstri kuruluşlarının gereksinim duyduğu, makine ve elektrik-enerji teknolojileri konularında yetişmiş nitelikli teknik eleman açığını karşılamak ve onların beklentilerine cevap vermektir.

Vizyon

Değişen dünyamızda Üniversite-Endüstri işbirliği çerçevesinde, kalifiye eleman yetiştiren bir yüksekokulda, Atatürkün göstermiş olduğu hedefler doğrultusunda, yeni fikirlere açık, bilim ve teknolojik yönden olduğu kadar, ekonomik açıdan tam bağımsız bir türkiye için fikri hür vicdanı hür teknik elemanlar yetiştirmektir.


Makine Programı

Yüksek Okulumuz Makina programı İmalat işlemleri ve bilgisayar destekli tasarım - İmalat uygulamalarına yönelik İmalat Atelyemizde Üç eksenli İşleme Tazgahı ve bilgisayar laboratuarımız ile Autocad, solidworks yazılımları, imalat işlemleri için CAD uygulamaları yapılacaktır. Sürekli Eğitim kapsamında Autocad, Solidworks eğitimleri. İmalat İşlemlerine yönelik CAD uygulamalarını üç eksenli tezgahımız üzerinde uygulama imkanı bulacaklardır.

Yüksek okulumuz Bünyesinde 38 ve 30 kişilik iki Teknik Resim salonumuz ile Teknik Resim kursları, İmalat İşlemleri laboratuarımız imkanları ile de Ölçme Bilgisi ve Malzeme Bilgisi kursları açma imkanına sahiptir. Staj bilgileri

Kaynak Teknolojisi Programı

2012-2013 Öğretim yılında örgün öğretim ile faaliyete geçen Kaynak Teknolojisi Programımız için oluşturulan Kaynak Uygulamaları Atelyesinde ; Elle ark kaynağı uygulamaları, Gazaltı MIG-MAG ve TIG- WIG kaynak uygulamaları için teknik imkanlar oluşturulmuştur.

Alternatif Enerji Kayanakları Teknolojisi Programı

Uluslararası Enerji Ajansının (International Energy Agency) ve Avrupa Çevre Ajansının (Europan Environment Agency) kaydettiği ve periyodik olarak yayınladığı enerji verilerine göre dünya üzerinde enerji tüketimi yıldan yıla artmaktadır. Sanayileşmeye devam eden, ekonomik olarak büyüyen ve nüfüsü artmakta olan ülkemizde de enerji tüketimi her geçen gün artış göstermektedir. Bununla birlikte ülkemizde tüketilen enerjinin büyük bölümü ithal kaynaklardan elde edilmektedir. Ülkemizde iktisadi büyümenin sürdürülebilir olması için ithal kaynaklardan elde edilen enerjinin azaltılarak yerli alternatif enerji kaynaklarının arttırılması bir zorunluluktur. Ülkemiz bulunduğu coğrafi konum itibari ile rüzgar, güneş ışığı, yağmur, jeotermal ısı, dalga hareketleri ve bio enerji gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji elde edilmesi açısından avantajlı bir konumdadır.

Aralık 2010 tarihli Yenilenebilir Enerji Kanunu ile rüzgar ile beraber güneş, jeotermal, hidroelektrik ve biyokütleden elde edilen elektrik enerjisine de alım garantileri gelmiştir. Türkiye’de son yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarına ciddi bir yöneliş vardır. 2012 Temmuz itibariyle Türkiye’nin rüzgar kurulu gücü 2041 MW değerine ulaşmıştır. Ayrıca hala inşası devam eden rüzgar enerji santrallerinin toplam gücü 450 MW civarındadır. Sektördeki bu hızlı büyüme donanımlı teknik eleman ihtiyacını ortaya çıkartmıştır. bu ihtiyacı karşılamak amacıyla açılan bölümümüz mezunları, rüzgar türbinlerinden güneş pillerine ve bio enerjiye kadar yenilenebilir enerjinin her alanında istihdam edilebileceklerdir.. Bu sahada eğitimli bir iş gücünün olması, yenilenebilir enerji kullanımının Türkiye’de daha hızlı yayılmasına da zemin hazırlayacak, ve ülkenin bilgi-tabanlı ekonomiye geçişi hızlanacaktır.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors