Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu

Varlık Nedenimiz

T.C. Devleti. Öğrencilerimiz, Mezunlarımız. Öğretim kadromuzun sürekli gelişimi donanım ve laboratuar açısından en üst düzeye ulaşmak. Eğitim ve öğretim programlarımız ile sanayi kuruluşlarına kaliteli ara eleman yetiştiren bir yüksekokul olmak. Amacımız; sadece öğrencilerimize değil; bulunduğumuz çevrenin sosyal - kültürel gelişimine de katkıda bulunmaktır.

Değerlerimiz

Tüm çalışmalarımızda önceliği kaliteye veririz. Öğrencilerimiz, mezunlarımız ve akademisyenlerimizle iletişimimiz süreklidir. Bu iletişimde kişiler ve fikirler saygı görmelidir. Sevgi ve saygı esastır. Bilimsel ahlaka, bilimsel gelişmeye ve dayanışmaya öncelik verilir. Meslek yüksekokulumuzun gelişiminin, akademisyen ve yönetim kadrosunun sürekli gelişimine bağlı olduğuna inanır ve bu yönde çaba gösteririz. Bunun yanında öğrencinin ve sanayinin beklentileri doğrultusunda eğitim programlarımızı iyileştirmeyi hedefleriz.

Hedeflerimiz

İlk beş yıl içinde; sanayi - meslek yüksekokulu ilişkilerini geliştirerek öğretimin pratik yönünden zenginleştirilmesi ve öğrencilerimizin iş olanaklarının artırılması. Meslek yüksekokulumuz bünyesine sanayi kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda yeni programlar ilave etmek. İkinci beş yıl içinde; meslek yüksekokul mezunlarımızın sanayi kuruluşlarının ara eleman seçiminde ilk tercihi haline gelmesini sağlamaktır.

Stratejimiz

Toplam kalite yönetimini meslek yüksekokulumuzda uygulamaktır.

Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü

Doğal kaynakların verimliliklerinin korunması, çevrenin insan sağlığına ve refahına uygun bir biçimde düzenlenmesi konularında çevre mühendisine yardımcı olarak çalışan kişidir.

Hava, su, toprak analizleri yapar, kirlilik düzeyini belirler, • Kirlilik düzeyi sağlığa zarar verecek boyutlara ulaştığında buna neden olan etmenleri belirler, • Çevreyi kirleten katı ve sıvı veya gaz atıkların çevreye zararsız hale getirilmesi için belirlenen önlemlerin uygulanmasını sağlar, • Çevre konusunda topladığı verileri tablo ve grafikler halinde ilgililere (örneğin; fabrika ve bina projesini çizenlere) iletir.

Makina Bölümü

Temel mekanik ve kontrol sistemleri, bilgisayar destekli tasarım ve imalat (CAD/CAM) ile hidrolik-pnomatik, otomasyon alanlarında bilgi ve beceri sahibi olan, elektrik,mekanik,hidrolik ve pnömatik gibi disiplinlerin bir arada kullanıldığı sistemleri tanıyabilen, kaynak teknolojileri ve ileri imalat teknikleri konularında kazanımları ile bu alanların birden fazlasını içeren sistemler üzerinde; tasarım, üretim, bakım ve onarım yapabilecek teknik elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Makine ve İmalat sektöründe son teknolojileri yakından takip etmek, Kocaeli ve Türkiye Endüstri kuruluşlarının gereksinim duyduğu, kaynak teknolojileri konularında yetişmiş nitelikli ara eleman açığını karşılamak ve onların beklentilerine cevap verebilecek, makine teknikerleri yetiştirmek.

Toptan Ve Perakende Şatış Bölümü

Ülkemizin kalkınma sorunlarına katkıda bulunmak üzere; gayrimenkulün değişik alanlarında (pazarlama, ekonomi, yönetim, değerleme, finans, mevzuat,kentleşme, geliştirme) çalışmalar yapacak mesleki açıdan yetkin,etik ve toplumsal değerlere saygılı, sektörce aranılan insan gücü yetiştirmektir.

Bilimsel ve teknolojik gelişime uyum sağlayabilen, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, özgün ve estetik değerlere sahip, mesleki açıdan yetkin, etik ve toplumsal değerlere saygılı, yüksek nitelikli bireyler yetiştirmektir.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors