Atatürk İlkeleri Ve İnkilap Tarihi

Misyonumuz

Türk Gençliğini; milli, insani, manevi ve kültürel değerlerinin şuurunda, Büyük Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin birer ferdi olarak, devletine karşı görev ve sorumluklarını bilen, Türk Devleti’nin ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olduğuna inanan ve bundan haklı gurur duyan, Atatürk İlkelerini anlayarak içtenlikle benimseyen, bu inançlardan aldığı güçle, memleketine daha yararlı olmaya çalışan, fikri hür, vicdanı hür kimseler olarak yetiştirmek üzere;Türk İnkılâp Tarihi, Atatürk İlkeleri, bunların anlam ve hedefleri, Türk Milleti’nin geçmişte insanlığa yaptığı hizmetleri, Atatürk’ün 20.yüzyıl tarihi içindeki yeri konularında, eğitim ve öğretimi destekleyici faaliyetlerde bulunmaktır.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors