Türk Dili Bölümü

Amaç

Bu dersin amacı; öğrencilere, anlama ve ifade etmeyle ilgili temel beceriler kazandırmak, edebi metinleri okuma ve çözümleme pratiği sağlamak, proje yazmak ya da sunu hazırlamada yararlı olacak kompozisyon yöntemlerini öğretmektir.

Öğrenme Sonuçları:

Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış ve yapacak durumda olacaktır:

  • Sözlü ve yazılı anlatımda sözcüklerin işlevi,
  • Türkçe cümlelerde doğru söz diziminin önemi,
  • Edebi metin ve kitaplardan seçilmiş cümle ve parçaları çözümleme yöntemleri,
  • Duygu ve düşünceleri yazarak ve konuşarak açık bir biçimde ifade etme,
  • Öykü, roman, tiyatro, şiir, deneme, anı gibi edebi türlerin özellikleri,
  • Dilekçe, rapor, özel mektup ve iş mektupları, CV gibi resmi yazı kuralları

İçerik

Sözcük ve anlamı, anlamları yönünden sözcükler, sözcüklerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle ögeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve CV yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma

Öğrenme Materyali

Ders kitabı ,İzlence ve seçilmis yazılarDergilerden alınan makaleler

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors