Haberler

Rektörlüğümüzden Korona Virüs ‘’COVID-19’’ Salgını ile İlgili Açıklama


Korona virüs ‘’COVID-19’’ salgınının yüksek bulaşıcılık riski taşıması, hastalığa dair aşı veya ilacın geliştirilememiş olması nedeniyle hastalık, insan sağlığına yönelik bir tehdit olarak kabul edilmektedir.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığımız tarafından ve buna bağlı olarak süreci yöneten Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımız tarafından alınan tedbirler kapsamında bazı açıklamalar yapılmasına Rektörlüğümüzce ihtiyaç duyulmuştur:


1. Korona Virüs ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan karar çerçevesinde 16 Mart 2020-06 Nisan 2020 tarihleri arasında eğitim öğretime 3 hafta süre ile ara verilmiştir.
2. Milli eğitim Bakanlığı tarafından, bakanlığa bağlı tüm kreşlerde eğitim öğretime ara verilmesi sebebiyle, Üniversitemiz kreş ve anaokulunun faaliyetlerine geçici süre ile ara verilmiştir.
3. Uzaktan Eğitim Usul ve Esasları’na göre açılarak, uzaktan eğitim programı olarak yürütülen programlar, uygulama yapılan kısımları hariç eğitime devam edecektir.
4. Ara tatilde danışmanların, öğrencilerimizle iletişim halinde kalarak bilgi sahibi olmaları ve yaşanan sağlık problemlerinde edindikleri bilgileri üst yönetime bildirmeleri gerekmektedir.
5. Yabancı uyruklu öğrencilerin yurt dışı çıkışlarında bir engel olmamakla beraber tavsiye dilen bir durum değildir. Yabancı uyruklu öğrenci danışmanlarının öğrencilerimizi titizlikle takip ederek dönüşte pandeminin durumuna göre sorun yaşayabilecekleri, uçuşlarının iptal edilebileceği konusunda gerekli uyarıları yapması gerekmektedir. İlgili danışmanların, öğrencilerin yurtdışı çıkışı durumunda dönüşü olduğu gün üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nda muayene edilerek bir bulguya rastlanılması durumunda tam teşekkülü hastanelere sevkinin sağlanması, herhangi bir bulgu olmaması durumunda ise 14 gün ev istirahatinin sağlanması ve devamsızlık sürelerinden düşülmesi hususunda gereğini yapmaları uygun görülmüştür.
6. Yurtdışı yabancı dil eğitimi, Mevlana, proje tabanlı Mevlana programları ve Erasmus gibi değişim programları kapsamında çıkılan tüm ilanlar iptal edilmiştir. Ancak bu programlar kapsamında yurt dışında olup, dönüş yapacak olan öğrencilerin intibakları hususunda mağduriyet yaşamamaları üniversitelerin ilgili kurullarınca sağlanacaktır.
7. 3 haftalık süreç içerisinde öğrenci yemekhaneleri kapatılmış olup Umuttepe Yerleşkesi personel yemekhanesi ile Arslanbey yerleşkesi yemekhanesi hizmete devam edecektir, Arslanbey yerleşkesinde yemek servisinin 50 kişiden az olması durumunda yemekhane kapatılacaktır.
8. Türkiye Spor Federasyonunun etkinlikleri geçici süreyle durdurulmuş olup, verilen onaylar iptal edilecektir. Ayrıca tüm üniversite içi spor organizasyonları ile öğrenci etkinlikleri geçici süreyle durdurulmuştur.
9. 3 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2020-2 sayılı “ Kamu Görevlilerinin Yurt Dışına Çıkış İzni”ne ilişkin Cumuhurbaşkanlığı genelgesi ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde herhangi bir soruna sebebiyet vermemek amacıyla tüm kamu görevlilerinin görevlerine istinaden veya şahsi sebeplerle yurt dışına çıkışları durdurulmuştur. Söz konusu genelge çerçevesinde personelin zorunlu durumlarda mazeret ve gerekçelerini belgeleyerek 15 gün öncesinden Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına bildirmesi gerekmektedir.
10. Akademik ve İdari Personelden; Dekanlar ve Yüksekokul Müdürleri ile Daire Başkanı, Fakülte Yüksekokul ve Enstitü Sekreterleri hariç olmak üzere 60 yaş üzerinde bulunanlar ile kronik hastalığı (Belgelendirmek koşuluyla) engelli ve hamile olanlar idari izinli sayılacak olup bunun dışındaki akademik ve idari personelin izin talepleri mazeretleri çerçevesinde ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir.
11. Eğitim – öğretime ara verilen 3 haftalık süreç içerisinde; eğitim, toplantı, konferans, seminer, panel, çalıştay, kongre ve benzeri etkinlikler düzenlenmeyecek olup, ilgili faaliyetler bu süreçten önce onaylanmış olsa dahi gerçekleştirilmeyecektir.
12. Bu süreçte bina sorumluları, hijyen kurallarına uygun şekilde gerekli çalışmaları yaparak, tedbirlerin en üst seviyede yürütülmesini sağlayacaktır. Buna ek olarak amfi, amfi geçişleri, yemekhane gibi toplu bulunulan yerlerde hijyen kurallarına ilişkin afişler asılarak, bilgilendirme yapılması sağlanacaktır.
13. Halihazırda hangi sebeple olursa olsun, yurt dışında bulunan tüm akademik ve idari personel ile öğrencilerimizin dönüşlerinde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir, Daire Başkanlığımız bir bulguya rastlanılması halinde ilgilinin tam teşekküllü bir hastaneye sevkini sağlayacak olup, bulguya rastlanılmaması halinde akademik ve idari personel 14 gün idari izinli sayılacak, öğrencilerin ise devamsızlıklarına işlemeyecektir.
14. Yüksek Öğretim Kurulu’nca yürütülen bu sürece ilişkin, Üniversitemiz web sayfası, sosyal medya hesapları ve bilgilendirme sistemlerinden gerekli bilgilendirmeler yapılacak olup, başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm akademik ve idari personelimizin uyarı ve bilgilendirmeleri dikkate alması gerekmektedir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımızın konuya ilişkin açıklaması için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/coronavirus_bilgilendirme_1.aspx

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından önerilen tedbirler için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/coronavirus-hastaligina-iliskin-universitelerde-alinacak-tedbirler.aspx.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın resmi yazısı için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
http://www.kocaeli.edu.tr/dosyalar/9915/duyurular/YOK%20KORONA_Duyuru_6713042%20(1).pdf


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors