Haberler

Üniversitemizden Uzaktan Öğretim Hakkında Açıklama


Üniversitemizde 2019-2020 eğitim-öğretim Bahar Yarıyılının, önlisans, lisans ve lisansüstü programların Akademik Takvimde belirtildiği planda yürütülebilmesi için eğitim-öğretim faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren uzaktan öğretim yöntemiyle sürdürülecektir.

Bu kapsamda ders veren öğretim elemanlarının, 2019-2020 Bahar yarıyılında açılan derslerine ait materyallerini (sunu dosyaları, word, pdf, text v.b.) Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) http://uzem.kocaeli.edu.tr tarafından ilan edilecek olan platforma, 23-30 Mart 2020 tarihleri arasında yüklemeleri gerekmektedir.

Bu süreçte, öğretim elemanlarının verdikleri her bir ders için öğrencileri ile forum ve tartışma oturumları düzenlenecek olup, bunun için gerekli olan çevrimiçi sistem UZEM tarafından sağlanacaktır.

Ders materyallerinin yüklenmesi, forum ve tartışma ortamlarının oluşturulması bilgileri ders ve öğretim elemanları detayında UZEM tarafından kayıt altına alınıp ilgili birim amirine sunulacaktır.

Bununla ilgili olarak önlisans ve lisans programları dönem içi ölçme ve değerlendirmeler;
- Bahar Yarıyılı ara sınavları 20-30 Nisan 2020 tarihleri arasında,
- Mazeret sınavları 8-12 Haziran 2020 tarihleri arasında, dersin sorumlusu öğretim elemanı tarafından sistem üzerinden; “hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir ilkeler doğrultusunda” yapılacaktır.
- Final ve Bütünleme sınavları, laboratuvar, uygulaması olan derslerin uygulama çalışmaları, staj, süren çalışmalar, saha çalışmaları ve kurum dışı ders uygulamaları ile ilgili bilgilendirmeler ileriki tarihlerde yapılacaktır.

Ayrıca, akademik takvimleri farklılık gösteren lisans ve lisansüstü programlar yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde eğitim-öğretim faaliyetlerini yürüteceklerdir.

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors