Images-loading

Çift Anadal Programı, günümüz yüksek öğreniminde gelişmiş imkân ve olanakların en somut göstergelerinden biridir. Bir lisans öğrencisinin kayıt olduğu diploma programı yanında belirli şartları sağlayarak aynı üniversitede faaliyette olan bir başka diploma programından yararlanması anlamına gelmektedir. 21. yüzyıl bilgide disiplinler arası üretimin öneminin yükseldiği bir çağdır. Öğrencilerimize çağın gereklerine uygun bir eğitim ortamı sunmanın gururunu yaşayan üniversitemizde farklı diploma programları arasında geliştirilen iş birlikleri sonucunda öğrencilerimize ikinci bir diploma imkânı da sunulmaktadır. Örneğin İktisadi ve İdari İdari Bilimler Fakültesi İktisat diploma programında eğitim alan bir öğrencimiz program protokolleri ve Çift Anadal Programı Yönetmeliğinde belirlenen şartlar çerçevesinde Uluslararası İlişkiler Bölümü ya da Çalışma Ekonomisi bölümü’nde de eğitim görebilmekte ve başarıyla tamamlandığında bu bölümlerin de diplomasına sahip olabilmektedir. İlgi duyduğunuz diploma programının bağlı olduğu fakülte sayfamızdan Çift Anadal işbirlikleri ile ilgili detaylı bilgiyi alabilirsiniz.

Kocaeli Üniversitesi ÇAP genel yönetmeliği ile ilgili olarak linki tıklayabilirsiniz