Çift Anadal Programı

Çift Anadal Programı, günümüz yüksek öğreniminde gelişmiş imkân ve olanakların en somut göstergelerinden biridir. Bir lisans öğrencisinin kayıt olduğu diploma programı yanında belirli şartları sağlayarak aynı üniversitede faaliyette olan bir başka diploma programından yararlanması anlamına gelmektedir. 21. yüzyıl bilgide disiplinler arası üretimin öneminin yükseldiği bir çağdır. Öğrencilerimize çağın gereklerine uygun bir eğitim ortamı sunmanın gururunu yaşayan üniversitemizde farklı diploma programları arasında geliştirilen iş birlikleri sonucunda öğrencilerimize ikinci bir diploma imkânı da sunulmaktadır. Örneğin İktisadi ve İdari İdari Bilimler Fakültesi İktisat diploma programında eğitim alan bir öğrencimiz program protokolleri ve Çift Anadal Programı Yönetmeliğinde belirlenen şartlar çerçevesinde Uluslararası İlişkiler Bölümü ya da Çalışma Ekonomisi bölümü’nde de eğitim görebilmekte ve başarıyla tamamlandığında bu bölümlerin de diplomasına sahip olabilmektedir. İlgi duyduğunuz diploma programının bağlı olduğu fakülte sayfamızdan Çift Anadal işbirlikleri ile ilgili detaylı bilgiyi alabilirsiniz.

Kocaeli Üniversitesi ÇAP genel yönetmeliği ile ilgili olarak linki tıklayabilirsiniz

Erasmus Programı

Erasmus programı, Avrupa'daki yüksek öğretim kurumlarını birbirleri ile işbirliği yapmaya teşvik eden bir Avrupa Birliği programıdır. Erasmus+ Erasmus faaliyetlerinin hedef kitlesi en genel anlamıyla, yükseköğretime taraf olan kurum ve kuruluşlar ile bu kurumların çalışanları ile öğrencileri kapsamaktadır. Erasmus programı kapsamında Avrupa Birliğine üye ve aday ülkeler arasında her yıl binlerce öğrenciye ve öğretim görevlisine eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bir kısmını yurtdışında geçirme imkânı tanınmaktadır. Ortak araştırma projeleri, yoğunlaştırılmış programlar, müfredat geliştirme çalışmaları ile Avrupa çapında üniversite eğitiminin geliştirilmesi, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin farklı ülkelerde eğitim ve araştırma deneyimi kazanması sağlanmaktadır.

Erasmus deneyimi üniversite öğrencilerine bedelsiz olarak yurtdışındaki üniversitelerde eğitim görme imkanı tanırken, yeni kültürlerle kaynaşma imkanı sunmaktadır. Erasmus değişim programını büyük bir başarı ile yürüten Kocaeli Üniversitesi, Avrupa’nın önde gelen üniversiteleri ile anlaşmalarını ve işbirliklerini arttırmaktadır. Özellikle mühendislik alanında diploma ortaklığı anlaşmaları ile aynı anda iki farklı üniversiteden mezun olma imkanı sunan üniversitemiz uluslararasılaşmada ülkemizin öncü kurumlarındandır.

Akademik not ortalaması en az 4’lük sistemde 2,5 ya da 100’lük sistemde 75 olan öğrencilerimiz, eğitim gördükleri bölümlerin yurtdışı erasmus anlaşmaları çerçevesinde belirlenen kontenjanlara başvurabilir. Program genellikle yarım dönem yani 6 aylık yapılan bir programdır. Ancak bazı durumlarda program 12 aya kadar uzatılabilmektedir. 2015-2016 eğitim yılında 25 Avrupa Birliğine üye ülkede 159 Üniversite ile 233 protokol gerçekleştirilmiştir.

Erasmus anlaşmaları ile Avrupa ile işbirliğini sürdüren kurumumuz, Mevlana Değişim Programı ile Avrupa dışında kalan ülkeler ile de öğrenci değişimine açıktır ve yapılan anlaşmaların sayısı her geçen gün artmaktadır. Erasmus ve Mevlana gibi anlaşmalara bağlı kalınmaksızın üniversitemiz fakültelerinin gerçekleştirdiği ikili anlaşmalar Kocaeli Üniversitesi’nin üst düzey eğitiminin önemli bir göstergesidir. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinin, Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi ile yapmış olduğu protokol, diploma geçerliliği ve eğitim ortaklığını kapsamaktadır ve bu tür yurt içinde ise, Türkiye’nin farklı üniversitelerinde Farabi programı ile değişim sağlanmakta, öğrencilerimizin ülkemiz üniversitelerini tanımasına imkan sağlanmaktadır. 

Farabi Değişim Programı

Farabi; Yüksek Öğretim Kurumları arasında, öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. Erasmus ile benzerlik gösteren Farabi, ulusal sınırlar içinde yer alan yüksek öğretim kurumları arasındaki değişimi hedeflemektedir. Türkiye sınırları içinde örgün eğitim veren yüksek öğretim kurumlarında okuyan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile tüm öğretim üyeleri Farabi programından faydalanabilir.

Yüksek lisans, doktora, lisans, ön lisans öğrencileri hazırlık sınıfı ve 1. sınıfta Farabi değişiminden yararlanamazlar. 1. sınıf öğrencileri, 2. dönemlerinde sonraki öğretim yılı için başvuru yapabilir. Her öğrenci bir defaya mahsus olmak üzere, 1 veya 2 dönem için Farabi’den faydalanabilir. Öğretim üyeleri ise değişim programına istedikleri ölçüde başvuru yapabilirler. Öğrencilerin akademik dereceleri ön lisans ve lisans da 2,0/4, yüksek lisans ve doktora da ise 2,5/4 ve üzeri olmalıdır.

Mevlana Değişim Program

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır.

Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına program kapsamında gelerek eğitim-öğretim faaliyetlerine katılabilirler.

Uzaktan Eğitim

Uzaktan öğretim, öğrencinin ve öğretim üyesinin kampüse gelme zorunluluğunun bulunmadığı, tamamen sanal ortamda, canlı, görüntülü, sesli ve interaktif olarak derslerin işlendiği, uzaktan fakat yüz yüze üniversite eğitiminin verildiği çağdaş bir eğitim sistemidir. Zaman ve mekandan tamamen bağımsız yapılan bir eğitim türüdür.

Uzaktan öğretim sisteminde dersler sanal sınıf ortamında gerçekleştiriliyor. Akademisyen ve öğrenciler internet bağlantısı sağlanan her ortamdan sisteme bağlanarak sınıf ortamında derse katılabiliyor. Sanal sınıf ortamında gerçekleşen eş zamanlı derslerde akademisyenler, görüntülü ve sesli olarak dersi anlatabiliyor, yazı tahtası kullanabiliyor ve hatta bilgisayarında kayıtlı uygulamaları öğrencilerle paylaşabiliyor. Öğrenciler de derse görüntülü ve sesli olarak bağlanabiliyor, ders içerisinde soru sorabiliyor, dosya paylaşımları yapabiliyorlar. Eş zamanlı yapılan dersler kayıt altına alınıyor ve daha sonra tüm öğrenciler, bu kayıtlar sayesinde istedikleri her an o dersi tekrar takip edebiliyor.

Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi(KOÜSEM) Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşudur.

Yaz Okulu

Kocaeli Üniversitesinin Devlet Konservatuvarı, Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri dışındaki fakülteler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları güz ve bahar yarıyılları dışında kalan ve üniversitenin eğitim-öğretim imkânlarından yaz aylarında da faydalanarak, öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerine imkân veren yaz öğretimidir. Yaz öğretiminde ders açılması, derslere kayıt, derslerin başlangıç ve bitişi, sınavlar ve diğer ilgili hususlar senato tarafından belirlenen akademik takvime göre yürütülür.

Yatay Geçiş

Üniversiteler Arası Yatay Geçiş: Yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

Üniversite İçi Başarıya Dayalı Yatay Geçiş : Öğrencilerimizin kendi üniversitemiz içinde yapmış oldukları başarıya dayalı yatay geçiş imkanıdır.

Merkezi Yerleştirme Puanına Dayalı Yatay Geçiş : Öğrencilerin diğer üniversitelerden veya kendi öğrencilerimiz içinden üniversiteye yerleştiği yılda almış olduğu puan ile yapabilecekleri yatay geçiş türüdür.

Yurt Dışından Yatay Geçiş : Bölümlerimiz tarafından ilan edilen kontenjanlara yalnızca yurt dışı üniversitelerde kayıtlı öğrencilerin başvuru yapabileceği yatay geçiş türüdür.

Dikey Geçiş

Dikey geçiş meslek yüksekokulu mezunlarının her yıl Haziran-Temmuz ayında ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucunda merkezi yerleştirme ile tercih ettikleri fakültelere kontenjan dahilinde kaydedilmesidir.

Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Kocaeli Üniversitesi, 2006 yılında "Magna Charta Universitatum" bildirgesini imzalamış olup 2011 yılında Diploma Eki Belgesi ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi Etiketi (ECTS)’ni almaya hak kazanmıştır.

Bu bağlamda akademik programların uluslararası nitelik kazanmasını hızlandıran, ulusal ve uluslararası toplumla açıklık ilkesiyle bütünleşme sağlayan, Avrupa yüksek öğretim alanıyla işbirliğini güçlendiren, akademik derecelerin tanınırlığını sağlayan, öğrencilerin akademik gelişimlerini güçlendiren, öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğini destekleyen Diploma Eki Etiketi ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi Etiketi, Kocaeli Üniversitesi'nin akademik gelişiminde öncelikli olarak yer almaktadır.

Bu bilgi paketi ile akademik programlarını ulusal ve uluslararası kamuoyu ile paylaşan Kocaeli Üniversitesi evrensel değerlere bağlı olarak "bilgiyi aktaran üniversiteden bilgiyi üreten üniversiteye" hedefini daima izleyecektir.

Akademik Takvim

Bir eğitim-öğretim yılı için belirlenen, iki sömestrden (güz ve bahar) oluşan ve ayrıca yaz okulu, yatay geçiş ve ÇAP takvimlerini de içeren eğitim-öğretim takvimini ifade eder. Üniversitemiz Senatosu’nun onaylanması ardından web sayfalarımızda ilan edilmektedir.

Kültür Evi

Kültür varlıklarının restore edilip, Türkiye turizmine ve kültürüne kazandırılmasına, ayrıca işlevsel hale getirilip, sürdürülebilir koruma sağlanmasına en güzel örneklerden biri olan "Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü Kültür Evi" Kocaeli'nin sosyal ve kültürel dokusuna da büyük katkı sağlamaktadır.

Kültür evinde alanlarında uzman ve akademisyenler tarafından Hat, Ebru, Tezhip, Minyatür, Osmanlıca alanlarındaki kurslara Kocaeli üniversitesi personeli, öğrencileri ve Kocaeli halkı ücretsiz olarak katılabilecektir.

“Değişen, gelişen, saygın bir üniversite olabilmek, 2023 hedeflerinde ülkemizin lokomotifi konumunda yer alabilmek, üniversitemizi bir dünya üniversitesine, küresel ölçekte bir akademiye dönüştürebilmek adına bilimin yakınlaştıran, sanatın birleştiren gücünden faydalanacağız.”

- Prof. Dr. Sadettin HÜLAGÜ
Rektör