Fen Bilimleri Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü gelecek yıllar için hedeflerini; sürekli ilerleme ve gelişmeyi amaçlayarak nitelik ve nicelik olarak bulunduğu yerden daha ileri seviyelere ulaşmak, çağdaş bilimin öncü kuruluşlarından biri olmak, üniversitemiz ve bölgemiz sanayi kuruluşları arasındaki işbirliğini güçlendirmek, ulusal ve uluslararası bilime katkı yapmak olarak belirlemiştir.

Web Sayfası

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Çağdaş bilimsel gelişmeler ışığında lisansüstü eğitimi vererek nitelikli araştırmacılar yetiştirmek, Ülkemizin ve bölgemizin ihtiyaçlarını dikkate alarak evrensel düzeyde bilime katkıda bulunan araştırmalar yapmak, Bilimsel toplantı ve söyleşiler düzenleyerek alanlar arası iletişimin artırılmasına katkıda bulunmak.

Web Sayfası
Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün vizyonu, gerek ulusal düzeyde gerekse de uluslararası düzeyde programları tercih edilen, Üniversitemizin temel değerlerine bağlı kalınarak bilim ve teknoloji dünyası ile bağları gelişmiş, güvenilir, saygın bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.

Web Sayfası