Denizcilik Fakültesi

Fakültede denizcilik sektörünün gerektirdiği nitelikler düşünülerek dünyanın her yerinde çalışabilecek nitelikte mesleki yeterliğe sahip alanında yetkin personeller yetiştirmektedir. Mezunlarımız Türkiye denizcilik sektöründe görev almanın yanı sıra uluslararası düzeyde de istihdam olanağına sahiptirler.

Web Sayfası
Kocaeli Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

Fakültemiz, geniş uygulama imkanları ve modern alt yapısı ile mesleğini gerçekleştirmeye hazır, dünyadaki alana dair teknolojik gelişmeleri takip edebilecek, uzman diş hekimleri yetiştirerek ülkemize hizmet vermektedir.

Web Sayfası
Vivamus in lorem nisl

Eğitim Fakültesi

Eğitim Fakültemiz, çağdaş dünyanın gerektirdiği, yaratıcı, araştırıcı, girişimci, insan haklarına saygılı, öğrenmeye istekli, ruhsal ve bedensel yönden sağlıklı bireyler yetiştirmeyi kendine ilke edinmiş öğretmenler yetiştirmeyi misyon edinmiştir.

Web Sayfası

Fen Edebiyat Fakültesi

Fen Edebiyat Fakültemiz tartışan, düşünen, düşündüğünü paylaşabilen Fen ve Edebiyat alanında bilim insanlarını yetiştirmeyi kendine görev edinmiştir.

Web Sayfası
Kocaeli Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

Fakültemiz hem modern hem geleneksel tüm sanat alanlarında, yetkin, yaratıcı, teknik açıdan üst düzey eserler veren sanatçıları yetiştirmeyi ilke edinmiştir.

Web Sayfası
Kocaeli Üniversitesi
Vivamus in lorem nisl

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Fakültemiz, ülkemizde hızla yükselen sivil havacılık sektöründe görev alacak, yetişmiş bireyleri, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Uçak Elektrik Elektronik ve Uçak Gövde Motor alanlarında yetiştirerek ülkemiz havacılığına katkı sunmaktadır.

Web Sayfası
Kocaeli Üniversitesi

Hukuk Fakültesi

Fakültemiz, ulusal ve uluslararası düzeyde yarışan, ulusal kimliğini küresel değerlerle bağdaştırabilen, kendisini sürekli geliştirebilen, hukuk bilgisine hakim, çevreye, topluma ve etik değerlere saygılı, yaratıcı, girişimci ve lider özelliklere sahip hukukçular yetiştirmektedir.

Web Sayfası

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Fakültemiz; sosyal, ekonomik ve siyasal dinamikler karşısında sorgulama ve çözüm yetkinliği gelişmiş, bilgi ve birikimle donanmış, etik ve akademik değerlere bağlı, demokrasiden ve temel insan haklarından ödün vermeyen, kamu çıkarını gözeten bireyler yetiştirmeyi ilke edinmiştir.

Web Sayfası
Kocaeli Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

Fakültemiz İslâmî ilimlerle varoluşsal irtibatını kuran, sadece toplumunu değil, âlemi kuşatacak bir perspektife sahip, hem Müslümanların hem tüm insanlığın ihtiyaçlarına yanıt verebilecek din alimleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Web Sayfası
Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi

İletişim Fakültesi

Fakültemiz, çağımızın mesleği iletişim alanında bireysel yetenek ve nitelikleri zengin, kültürel birikimi toplumsal olguları kolaylıkla yorumlayabilecek, duyarlı, bireysel ve toplumsal haklara saygılı, teknik bilgi donanımını sürekli geliştirme eğilimine sahip iletişimciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Web Sayfası
Kocaeli Üniversitesi

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Fakültemiz büyüyen ülkemizde şehirlerin ihtiyacını karşılayacak yetkin, geleneksel mimarimizin özünü koruyarak çağdaş, kalıcı ve özgün eserler ortaya koyan; evrensel değerlere saygılı, kendini geliştiren mimarlar yetiştirme vizyonunu benimsemiştir.

Web Sayfası

Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Fakültesi, ülkemiz sanayiinin kalbi olan Kocaeli’de; ülkemiz üretiminin ihtiyaç duyduğu, yetkin, yalnızca günümüz teknolojisini en iyi şekilde kullanmakla kalmayıp teknolojiyi üreten sektöründe lider mühendisler yetiştirmeyi misyon edinmiştir.

Web Sayfası
Kocaeli Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fakültemiz sağlık alanında ebe, hemşire ve sosyal hizmet çalışanı yetiştirmektedir. Öğrencilerimiz, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde kendi alanlarında staj yapma imkanları sağlanarak bilgi ve becerilerini birebir öğrenerek pekiştirmektedirler.

Web Sayfası
Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi

Spor Bilimleri Fakültesi

Fakültemiz spor bilimlerinnde öğrencilerimize çeşitli laboratuvar, gelişmiş spor tesisleri modern alt yapı ve teknolojik destekleri kaliteli öğrenim ortamları sunulmaktadır. Türk Spor Federasyonları ve türküye Milli Olimpiyat Komitesi Yerel Yönetimler ve medya ile sürekli ortak projeler yürütülmektedir.

Web Sayfası
Kocaeli Üniversitesi

Teknoloji Fakültesi

Fakültemiz, ulusal ihtiyaçlar doğrultusunda toplumun yaşam kalitesine yardımcı olan, bilimsel çalışma ve araştırmalarla bilgi ve teknoloji üreten, bilişim, enerji ve otomotiv alanlarında nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Web Sayfası

Tıp Fakültesi

Tıp Fakültemiz, ülkemizin ve bölgemizin ihtiyaçlarını dikkate alarak evrensel düzeyde bilime katkıda bulunan araştırmalar yapmayı, evrensel değerlere sahip kendini geliştirebilen hekimler yetiştirmeyi ilke edinmiş ve ülkemizin önde gelen Tıp Fakültelerinden biri olmayı başarmıştır.

Web Sayfası
Kocaeli Üniversitesi

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 15/03/2017 tarihli toplantısında alınan kararla Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde açılmasına onay verilen bölümlerimiz öğretim üyesi kadrolarının oluşturulması, altyapılarının tamamlanmasıyla eğitim öğretim hayatına başlayacaktır.

Web Sayfası
Kocaeli Üniversitesi