Üniversite Etik Kurulu

Hakkımızda

"Kocaeli Üniversitesi Etik Kurulu" Kocaeli Üniversitesi Senatosu tarafından 13.11.2008 tarih ve 2008/12 nolu toplantıda kabul edilen "Kocaeli Üniversitesi Etik Kurul Yönergesi" kapsamında oluşturulan bir Kurul olup, Üniversite Senatosu' nun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen dokuz (9) üyeden oluşmaktadır. Üniversite Etik Kurulu çalışmalarını "Kocaeli Üniversitesi Etik Kurul Yönergesi" ve bu Yönerge' ye ekli olan "Etik Kurul Çalışma Yöntemi" ne göre yürütmektedir. Yönerge' nin amacı; Kocaeli Üniversitesi mensupları ve akademik ve idari birimlerinin bilimsel araştırma faaliyetleri, yayın faaliyetleri, eğitim ve öğretim faaliyetleri, hizmet faaliyetleri ve toplum ve paydaşlarıyla ilişkilerinde etik değerlendirilmelere ilişkin ilke ve kuralları, yapıyı, görevleri ve uygulama esaslarını düzenlemektir.


Üyeler

Adı - SoyadıE-PostaAlan Adı
Prof.Dr.Alpaslan FIĞLALI figlalia@kocaeli.edu.trMühendislik Fak. (Başkan)
Prof.Dr.Vasfi HAFTACI vhaftaci@kocaeli.edu.trİkt.ve İd.Bil.Fak. (Üye)
Prof.Dr.Yunus Emre ERDEMLİ yunusee@kocaeli.edu.trTeknoloji Fak. (Üye)
Prof.Dr.Ufuk YILDIZuyildiz@kocaeli.edu.trFen Edeb.Fak. (Üye)
Prof.Dr.Berrin ÇETİNARSLAN barslan@kocaeli.edu.trTıp Fakültesi (Üye)
Prof.Dr.Ali TANGEL atangel@kocaeli.edu.trMühend.Fak. (Üye)
Prof.Dr.Müslüm AKINCI akinci@kocaeli.edu.trHukuk Fak. (Üye)
Doç.Dr.Mine ŞEHİRALTİ msehir@gmail.comTıp Fakültesi (Üye)
Av.Dr.Banu YILMAZavbanuyilmaz@hotmail.comKocaeli Barosu Temsilcisi (Üye)
Pınar ELBASAN (Doktora Öğrencisi) pinarelbasan@gmail.comSos.Bil.Enst.Uluslararası İlişikiler A.B.D

İlgili Mevzuatlar

Kocaeli Üniversitesi Etik Kurul Yönergesi

Akademik Etik İlkeler

Yükseköğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Başvuru

Üniversite Etik Kurul Sekreterliği
Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü Umuttepe Yerleşkesi 41380 Kocaeli
Tel: 0 (262) 303 10 49
E-posta: kouetikkurulu@kocaeli.edu.tr


İletişim

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü Umuttepe Merkez Yerleşkesi 41380 Kocaeli
Tel: 0 (262) 303 10 49
E-posta: kouetikkurulu@kocaeli.edu.tr

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors