Uygulama Anaokulu

Uygulama Anaokulu

Anaokulumuzun Üstelendiği Görevler

Geleneksel program çerçevesinde yer alan kalıpçı yaklaşımdan sıyrılarak çocuklara bilgi yüklemek değil, demokratik,bilgiyi keşfeden,araştırmacı,yaratıcı,öz disiplin ve benlik saygısı gelişmiş, toplumda kendinin bir birey olduğunun farkında, problem çözücü, paylaşımcı kendini iyi ifade edebilen bireyler yetiştirebilmek için çocukların aktif katılımının sağlanacağı ve öğretmenin gizli planlayıcı ve yönlendirici olacağı uygun ortamlar hazırlamaktır. Küreselleşmenin ön görüldüğü, bilgi akım ve üretiminin yoğunlaştığı, ileri teknoloji uygulamalarının giderek yaygınlaştığı toplumumuzda ancak bu yolla bağımlı , ezberci ,pasif öğrenen bireyler yerine, bağımsız,yaratıcı, aktif öğrenen, engellerle mücadele edebilen, kendisi ve dünya ile barışık bireyler yetiştirebiliriz.

Anaokulumuzun Hedefleri

Uygulanan eğitim programının temel amacı yıllık planda belirlenen konular aracılığya 2-6 yaş grubu çocukların kişilik oluşumlarının en önemli evresinde oldukları düşünülerek, bu dönemde belirlenen amaçlar ve hedefler doğrultusunda edinmeleri gereken tutum ve davranışları kazandırmaktır.

Anaokulumuzun Tarihçesi

KOÜ Anaokulu 15.01.1996 yılında şehir merkezinde açılmıştır.01.09.1999 yılında Veziroğlu Kampüsüne taşındı.15.03.2006 yılında Umuttepe Yerleşkesi içine taşınarak hizmet vermeye devam etmektedir.


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors