BAP Kordinasyon Birimi

BAP Kordinasyon Birimi

2547 Sayılı yükseköğretim Kanunu'nun 58/b maddesi gereğince Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 17.06.1993 tarih ve 23 nolu oturumunda 93.23.944 sayılı kararıyla kurularak 1995 yılından 2001 mali yılı sonuna kadar Araştırma Fonu olarak hizmet veren birim, Araştırma fonlarının kapatılmasıyla 2002 yılında yeniden yapılanarak "BAP Koordinasyon Birimi" olarak hizmet vermeye başlamıştır.

KOÜ BAP Koordinasyon Birimi' nin amacı Üniversitemiz bünyesinde yapılması planlanan Bilimsel ve Teknolojik araştırma projelerini desteklemektir. Bu güne kadar çok sayıda projeye destek vermiş olan Araştırma Fonu ve BAP Koordinasyon Birimi; araştırma sonuçlarının ulusal ve uluslar arası nitelikte yayınlar yapılması ile Üniversitemizin bilimsel etkinliğinin arttırılması doğrultusunda çalışmalarını sürdürecektir.


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors