Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

1992 yılında kurulan üniversitemizde, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı da aynı yılda merkezi olarak kurulmuştur. Kurulduğu ilk yıllarda 3556 öğrenci mevcuduna karşılık olarak 1 Şef, 6 Memur olmak üzere 7 personel ile hizmet verilmekteydi. İlk Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı görevini vekaleten Leyla KAYA yürütmekteydi (1992-1999). Daha sonraki yıllarda yeni fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları açıldıkça Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı merkezi olmaktan çıkmış her birim için öğrenci işleri büroları kurulmuştur. Tüm birimlerdeki öğrenci işleri büroları, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda hizmet vermektedir.

Şu anda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Ömer YAZICI Başkanlığında 73,699 öğrenci mevcuduna karşılık 2 Şube Müdürü, 2 Şef, 14 Memur olmak üzere Toplam 19 personel ile hizmet vermektedir. Bunun dışında Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksek Okulu ve Enstitülerimizin öğrenci işleri birimlerinde toplam 84 personel çalışmaktadır.

Görev Ve Sorumlulukları

  • Öğrenci Kontenjanlarının, kayıtların ve bunlarla ilgili tüm yazışmaların yapılması,
  • Öğrenci başarı oranları, kredi, burs vb. işlemlerin takibi ve ilgili kurumlarla yazışmaların yapılması,
  • Üniversite içindeki tüm birimlerle, öğrenciler ve eğitim ile ilgili yazışmaların yapılması,
  • Eğitimle ilgili Senato Kararlarının (Bölüm açılması, okul açılması ve kapatılmaları) YÖK ile yazışmalarının yapılması ve takibi,
  • Öğrenci harç işlemlerinin takibi ve yazışmalarının yapılması,
  • Öğrencilerle ilgili istatistiki bilgilerin düzenlenip ilgili kurumlarla yazışmalarının yapılması,
  • Yabancı Uyruklu öğrencilerin başvurularının alınıp, yerleştirme , kayıt ve tüm yazışmalarının yapılması,
  • Mezun olan öğrencilerin diplomaları ve diploma eklerinin hazırlanarak öğrencilere tesliminin yapılması ve arşivlenmesi,
  • Öğrenci Bilgi Sisteminin sağlıklı yürütülmesi,
  • Ders Kataloglarının açılması, düzenlenmesi ve Akademik personellerin not girişlerinin düzenlenmesi.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors