Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu

Kocaeli Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunun kurulması ile ilgili olarak, Üniversitemiz Senatosunun 17 Mayıs 2001 tarih ve 2001/8 no’lu kararı ile ilgili müracaat yapılmıştır. Ardından Milli Eğitim Bakanlığı’nın 4 Ağustos 2005 tarihli ve 17665 sayılı yazısı üzerine 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesine göre Bakanlar Kurulunca 10 Ağustos 2005 tarihinde açılmasına karar verilmiş ve karar 08 Eylül 2005 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlülüğe girmiştir. 2005-2006 Ekim ayında ek kontenjanla 50 öğrenci alarak öğretime başlayan Turizm ve Konaklama İşletmeciliği halen Kartepe Park Otelinin de yer aldığı Derbent Yerleşkesinde hizmet vermektedir.

Vizyon

Yüksekokulumuz Turizm sektöründe nitelikli yöneticiler yetiştiren, uygulanabilir projeler geliştiren ve Turizm bilimine sürdürülebilir katkılar sağlayan ulusal / uluslar arası kurumsal bir marka olmayı vizyon olarak benimsemiştir.

Misyon

Yüksekokulumuz mevcut fiziki ve bilimsel alt yapısını etkin kullanarak, dünyada ve ülkemizde yükselen değer olan turizm sektöründe yönetim kademelerinde çalışacak, yenilikçi, çağdaş, bilimsel düşünceye sahip, stratejik kararlar alabilen, bilgilerini uygulamaya aktarabilen Atatürk İlkelerine bağlı gençler yetiştirmeyi; sektöre yönelik projeler üreterek ülke ekonomisine ve istihdamına katkıda bulunmayı, bilimsel alanda sürekli iyileşmeyi ilke edinmiştir.


Konaklama İşletmeciliği Bölümü

Yüksekokul bünyesinde Konaklama İşletmeciliği Bölümü'nün Gündüz ve İkinci Öğretimi Bulunmaktadır.

Programda Hem Akademik Hem Sektörel Mesleki Uygulama Ağırlıklı Bir Müfredat Yürütülmektedir. Uygulama Oteli Stajı ve Meslek Stajı Bulunmaktadır. Yurtdışında Erasmus Kapsamında Öğrenim ve Staj Olanakları Bulunmaktadır.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors